Ispitivanje prijedloga za testiranje

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Ispitivanje na životinjama kralješnjacima posljednje je rješenje za dobivanje nedostajućih informacija o tvari i za udovoljavanje zahtjevima za informacijama Uredbe REACH. ECHA proučava sve prijedloge kako bi bila sigurna da će biti dobiveni pouzdani i adekvatni podaci te kako bi spriječila bespotrebna ispitivanja na životinjama.

ECHA objavljuje svaki prijedlog za ispitivanja koji uključuje životinje kralješnjake i poziva treće osobe da dostave znanstveno valjane informacije ili studije koje se bave predmetnom tvari i krajnjim točkama opasnosti, koje bi ECHA mogla uzeti u obzir u pripremi odluke o prijedlogu za ispitivanje. Informacije se moraju podnijeti u roku od 45 dana.

Opcije za nacrt odluke su sljedeće:

  • Prihvaćanje prijedloga za ispitivanje
  • Prihvaćanje prijedloga za ispitivanje uz izmjenu uvjeta ispitivanja
  • Prihvaćanje ili odbijanje prijedloga za ispitivanje, koje zahtjeva jedno ili više dodatnih ispitivanja
  • Odbijanje prijedloga za ispitivanje

ECHA donosi odluku na temelju prijedloga i informacija koje je dostavila treća osoba.

Kada odluka obuhvaća bilo koju od prve tri opcije i kada je za istu tvar podneseno nekoliko prijedloga za ispitivanje, podnositelji zahtjeva za registracijom moraju se usuglasiti o tome tko će provoditi ispitivanje.

Neprihvatljivi prijedlozi za ispitivanje

Postoji nekoliko razloga za zaključivanje razmatranja prijedloga za ispitivanje prije upućivanja nadležnim tijelima države članice. Među njima su prestanak proizvodnje ili uvoza od strane podnositelja zahtjeva za registracijom, povlačenje prijedloga za ispitivanje i neprihvatljivost.

Neprihvatljivi prijedlozi za ispitivanje su oni za koje Uredba REACH ne predviđa razmatranje prijedloga za ispitivanje. To su slučajevi kada:

  1. prijedlog se odnosi na krajnje točke Priloga VII i VIII;
  2. ispitivanje je već u tijeku ili je dovršeno;
  3. kao odgovor na prethodnu odluku nadležnog tijela države članice u skladu s člankom 16. stavkom 1. ili 2. direktive o klasifikaciji, pakiranju i označivanju opasnih tvari (vidi isto članak 135. Uredbe REACH) dostavljen je prijedlog za ispitivanje umjesto rezultata ispitivanja.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)