Registracija

Društva su odgovorna za prikupljanje informacija o svojstvima i uporabama tvari koje proizvode ili uvoze u količini većoj od jedne tone. One također moraju procijeniti opasnosti i potencijalne rizike koje tvar predstavlja.

Ove informacije priopćuju se Agenciji ECHA putem registracijskog dosjea koji sadržava informacije o opasnosti i, po potrebi, procjenu rizika koju uporaba stvari može predstavljati te načine na koje se ovi rizici trebaju kontrolirati.

Registracija se primjenjuje na same tvari, tvari u smjesama i na određene slučajeve tvari u proizvodima. Kemijske tvari koje su već regulirane drugim zakonodavstvima, kao što su lijekovi ili radioaktivne tvari, djelomično su ili potpuno izuzete iz zahtjeva Uredbe REACH.

Registracija se temelji na načelu „jedna tvar, jedna registracija". To znači da proizvođači i uvoznici iste tvari moraju podnijeti svoju registraciju zajednički. Dostavljene analitičke i spektralne informacije trebaju biti dosljedne i dovoljne kako bi potvrdile identitet tvari.

Za registraciju tvari obično se naplaćuje pristojba.

 

Tvari koje treba registrirati

Tvari u postupnom uvođenju

Postoji poseban prijelazni režim za tvari koje su već bile proizvedene ili stavljene na tržište prije nego što je Uredba REACH stupila na snagu. Takve stvari nazivaju se tvarima u postupnom uvođenju
 
Društva imaju koristi od prijelaznog režima ako su predregistrirala svoje tvari do 1. prosinca 2008 (ili u određenim slučajevima, ako su podnijela kasnu predregistraciju prije relevantnog roka za registraciju).
 
Tvari koje zadovoljavaju najmanje jedan od sljedećih kriterija mogu se smatrati tvarima u postupnom uvođenju u skladu s Uredbom REACH: 
 
  • Tvari koje se nalaze na Europskom popisu postojećih komercijalnih kemijskih tvari (EINECS) 
  • Tvari koje su proizvedene u EU (uključujući zemlje koje su se pridružile 1. siječnja 2007.), ali nisu stavljane na tržište EU nakon 1. lipnja 1992.
  • Tvari koje se razvrstavaju kao tvari koje „više nisu polimeri"
Za ove tvari, Uredbom REACH utvrđuju se sljedeći rokovi za registraciju:
 
30. studeni 2010.
Rok za registraciju tvari koje su proizvedene ili uvezene u količini od 1 000 tona godišnje ili više; tvari koje su karcinogene, mutagene ili toksične za reprodukciju iznad 1 tone godišnje; te tvari koje su opasne za organizme u vodi ili okoliš iznad 100 tona godišnje.
 
31. svibanj 2013.
Rok za registraciju tvari koje se proizvode ili uvoze u količinama od 100-1 000 tona godišnje.
 
31. svibanj 2018.
Rok za registraciju tvari koje se proizvode ili uvoze u količinama od 1-100 tona godišnje.
 

Tvari koje nisu u postupnom uvođenju

Sve tvari koje ne ispunjavaju jedan od kriterija za tvari u postupnom uvođenju smatraju se tvarima koje nisu u postupnom uvođenju. Obično, tvari koje nisu u postupnom uvođenju nisu proizvedene, stavljene na tržište ili rabljene u EU prije 1. lipnja 2008. (osim ako su prijavljene u skladu s Direktivom o opasnim tvarima (67/548/EEZ)).
 
Potencijalni proizvođači i uvoznici tvari koje nisu u postupnom uvođenju moraju podnijeti upit Agenciji ECHA te potom registrirati tvar prije nego što mogu proizvoditi ili uvoziti tvar.
 
Sve tvari prijavljene u skladu s Direktivom o opasnim tvarima (poznatom i pod kraticom NONS) smatraju se registriranima u skladu s Uredbom REACH, a ECHA dodjeljuje brojeve registracije svim prijavama. Vlasnici prijava mogu od Agencije ECHA zatražiti brojeve registracije.

 

Tko se treba registrirati?

Trebate se registrirati ako ste:

  • proizvođač ili uvoznik u EU same tvari ili tvari u smjesi
  • proizvođač ili uvoznik u EU proizvoda koji zadovoljavaju kriterije objašnjene u Smjernicama o zahtjevima za tvari u proizvodima
  • „Jedinstveni zastupnik" s poslovnim sjedištem u EU koje je imenovao proizvođač, formulator ili proizvođač proizvoda s poslovnim sjedištem izvan EU-a kako bi ispunio obveze uvoznika u pogledu registracije

 

 

Druge poveznice

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)