Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj

Napredak u evaluaciji

U skladu s člankom 54. Uredbe REACH, ECHA je obvezna izvijestiti o napretku postignutom u pogledu evaluacije dosjea i tvari do 28. veljače svake godine. To izvješće sadržava kvantitativni opis generiranih rezultata. Opis njihova učinka i poveznice na ECHA-inu integriranu regulatornu strategiju uključit će se u izvješće o provedbi strategije koje će biti objavljeno u travnju.

Cjelokupni napredak u razdoblju 2009. – 2018.

ECHA je od 2009. u tri postupka evaluacije – provjera usklađenosti, razmatranje prijedloga ispitivanja i evaluacija tvari – donijela 2271 odluku što je obuhvaćalo 5669 zahtjeva za informacije.

Postupak evaluacije Donesene odluke Zahtjevi za informacije Zahtjevi za informacije po području
      Prilog I.
(uklj. CSR, RSS, PBT)
Prilog VI.
(uklj. SID, C&L)
Fizikalno-kemijsko Okoliš Zdravlje ljudi
Provjera usklađenosti 1193 3220 396 505 174 865 1280
Razmatranje prijedloga ispitivanja 936 1836 N/P N/P 139 564 1133
Evaluacija tvari* 142 613 254 21 36 106 184
UKUPNO 2271 5669 650 526 349 1535 2597

CSR: izvješće o kemijskoj sigurnosti; RSS: detaljan sažetak studije; PBT: postojan, bioakumulativan i otrovan; SID: identifikacija tvari; C&L: razvrstavanje i označivanje * Postupak evaluacije tvari započet je 2012.

Categories Display


Route: .live2