Upit

Tvrtke koje planiraju registrirati (novu) tvar koja nije u postupnom uvođenju ili (postojeću) tvar u postupnom uvođenju, a koja nije prethodno registrirana, obvezne su poslati upit ECHA-i o tome je li za tu tvar registracija već podnesena.

Isto tako, ECHA-u je potrebno obavijestiti upitom za dodatnim informacijama koji je potreban kod ažuriranja registracije zbog povećanja tonažnog raspona. Međutim, ako za ažuriranje registracije nisu potrebne dodatne informacije, upit ne treba slati.

Tvrtke koje namjeravaju registrirati tvar u postupku postupnog uvođenja potiču se da provjere mogu li dotičnu tvar prethodno registrirati i tako iskoristiti produljene rokove registracije.

Dosje s upitom

Za slanje upita mogući podnositelji registracije moraju pripremiti elektronički dosje s upitom. Kod pripreme dosjea posebnu je pozornost potrebno obratiti na informaciju o identitetu tvari. Ta bi informacija jasno trebala opisati proizvedenu ili uvezenu tvar.

Mogući podnositelji registracije moraju pričekati rezultate svog upita prije podnošenja registracije ili započinjanja bilo kakvih ispitivanja na kralježnjacima. ECHA vrši provjeru identiteta tvari kako bi identificirala tvrtke koje su prethodno registrirale ili poslale upit o istoj tvari te između njih uspostavila kontakt radi podjele informacija i podnošenja zajedničke registracije. ECHA tvrtki koja šalje upit pruža i popis sa (detaljnim) sažecima ispitivanja koja su joj dostupna. 

Informacije dostavljene u svrhu upita neće biti objavljene.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)