Rekisteröintivelvollisuutesi

Se, pitääkö sinun rekisteröidä aineesi vai ei, määräytyy kolmen kriteerin mukaan.

Sinun tulee tarkastella kaikkia näitä kolmea kriteeriä jokaisen käsittelemäsi aineen osalta:

  • Sinun roolisi toimitusketjussa: täytyykö sinun rekisteröidä aineesi vai onko se jonkin toisen toimitusketjuun kuuluvan tahon velvollisuus?
  • Laajuus ja poikkeukset: täytyykö aineesi rekisteröidä vai onko se vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta?
  • Määrä: ylittääkö aineesi rajan, joka on yksi tonni vuodessa?

Jos jokin näistä kriteereistä ei täyty, sinun ei tarvitse rekisteröidä kyseistä ainetta REACH-asetuksen nojalla.

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)