Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Tietojen keräysstrategia

Kerää ainetta koskevat tiedot noudattaen seuraavia neljää vaihetta: Sovi muiden rekisteröijien kanssa töiden jakamisesta tai kaikkien töiden tai osan ulkoistamisesta.

 

1. Kerää kaikki saatavissa olevat tiedot

Kerää ainetta koskevat olemassa olevat tutkimus- tai testitulokset ja arvioi niiden laatu.

Tarkastele myös saatavissa olevaa tieteellistä kirjallisuutta ja oppaita. Kirjallisuudesta saa usein tietoja aineen fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien kuvaamista varten, jos käytettävissä on riittävän monta riippumatonta lähdettä.

 

2. Arvioi tarvittavat tiedot

On tarpeen tietää, mitkä tietovaatimukset koskevat omaa rekisteröintiä. Tietovaatimukset määräytyvät valmistetun tai maahantuodun aineen määrän ja ominaisuuksien mukaan. Mitä suurempia määrät ovat, sitä enemmän tietoja tarvitaan.

Muista, että tietojenvaihtofoorumissa (SIEF) suurimman tonnimäärän edellyttämät tiedot on annettava aineiston yhteisessä osassa.

Varmista, että uusimmat testausvaatimukset on otettu huomioon.
Tarkista REACH-asetuksen asiaankuuluvat liitteet (VII–X).

 

3. Selvitä tiedoissa olevat puutteet

Päättele seuraavat seikat vertaamalla tietovaatimuksia ja olemassa olevia tietoja:

  • mitä sellaisia laadukkaita tietoja tietojenvaihtofoorumissa jo on, jotka on jaettava kaikille saman aineen rekisteröijille
  • mitä vaatimustenmukaisen rekisteröinnin edellyttämiä tietoja tietojenvaihtofoorumista puuttuu.

Muista, että tietovaatimusten täyttäminen edellyttää riittäviä, luotettavia ja asiaankuuluvia tietoja.

 

4. Tuota tietoa

Jos tiedoissa on havaittu puute, tietoja on täydennettävä.

Muista, että selkärankaisilla eläimillä tehtävät kokeet ovat aina vasta viimeinen keino. Ensin on tarkasteltava muita keinoja tietojen tuottamista varten. Soveltuvia keinoja voivat olla esimerkiksi samankaltaiset aineet tai rakenteeseen perustuvat ennusteet.

Lisätietoja on sivulla Tarpeettomien eläinkokeiden välttäminen.

Jos uusien tietojen tuottaminen edellyttää uusia testejä, harkitse testien teettämistä siihen erikoistuneessa yrityksessä (laboratoriossa tai tutkimusorganisaatiossa). Testausmenetelmien on oltava asianmukaisia ja testien on sovelluttava kyseistä ainetta varten.

Kun testataan ympäristöön tai ihmisten terveyteen vaikuttavia ominaisuuksia, testilaboratorion on noudatettava hyvää laboratoriokäytäntöä. Fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien osalta se ei ole tarpeen.

Jos aine aiheuttaa testien mukaan riskin, on tehtävä lisätutkimuksia ja määritettävä, miten voidaan kerätä enemmän tietoja kuin tonnimäärä edellyttää.

Muista, että kemikaalivirastolle on toimitettava testausehdotus ennen testejä, joita tarvitaan tavallisesti, kun ainetta valmistetaan tai maahantuodaan suuria määriä (REACH-asetuksen liitteissä IX ja X kuvatut aineet). Yritys ja muut rekisteröijät voivat aloittaa testauksen vasta, kun kemikaalivirasto on hyväksynyt ehdotuksen.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live2