Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Rekisteröinti

Rekisteröinti tarkoittaa sitä, että toimitat ECHAlle aineistoa, joka osoittaa, että myymääsi tai käyttämääsi kemikaalia käsitellään turvallisesti koko toimitusketjussa. Näin varmistetaan ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu.

Se, millaista aineistoa sinun täytyy toimittaa, määräytyy sen mukaan, kuinka paljon ainetta toimitat markkinoille, mitä vaaroja aineeseen liittyy ja käytetäänkö ainetta ainoastaan välituotteena toisen aineen valmistuksessa tiukasti valvotuissa olosuhteissa.

Aineisto on toimitettava rekisteröintiaineistona. Rekisteröintiaineisto sisältää kuvauksen aineen käytöstä, fysikaalis-kemiallisista, ympäristötoksikologisista ja toksikologisista ominaisuuksista sekä vaarojen ja riskien arvioinnin, joka osoittaa, miten aineen käytöstä koituvia riskejä hallitaan.

Rekisteröinnit toimitetaan IUCLID-tiedostomuodossa REACH-IT-nimisen työkalun kautta. Yleensä sinun on maksettava rekisteröintimaksu.

 

 

Rekisteröinti koskee aineita

Jokainen aine on rekisteröitävä erikseen. Jos käsittelet aineiden seoksia, esimerkiksi puhdistusaineita ja maaleja, tai esineitä, joista vapautuu aineita, sinun täytyy rekisteröidä seoksen tai esineen sisältämät eri aineet.

Sinun täytyy myös identifioida ja nimetä aineesi samojen sääntöjen ja kriteerien perusteella. Näin näet, ovatko aineesi samoja kuin muiden yritysten aineet. Jos ne ovat samoja, teidän on rekisteröitävä aineet yhdessä.

 

Aineen yhteisrekisteröinti
Rekisteröinnissä on eri määräaikoja

Näin pääset alkuun

See also under the Regulations section

Image

 

 

Related IT tools

Image

Help with terminology

Image

Route: .live1

Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.

Lue lisää evästeiden käytöstä.

Vaikka kemikaalivirasto tarjoaa paljon verkkoaineistoa kielelläsi, tämä sivu on osittain englanniksi. Lisätietoa viraston monikielisyydestä.
Älä näytä tätä viestiä uudestaan.