Käyttöjä koskevien tietojen kerääminen

 

Rekisteröintiaineistossa on ilmoitettava, miten ainetta käytetään toimitusketjussa. Nämä tiedot voidaan kerätä monista lähteistä, joita voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 • Omasta yrityksestä kerätty tieto asiakkaiden käyttötavoista. Rekisteröijä tietää, miten ainetta käytetään markkinoilla, joille ainetta toimitetaan. Käytöt on voitu jo dokumentoida asiakkaille toimitettavissa käyttöturvallisuustiedotteissa.
 • Suora yhteys asiakkaisiin. Tämä vaihtoehto tulee kyseeseen, kun ainetta toimitetaan harvoille asiakkaille, jotka käyttävät ainetta suoraan siten, että se reagoi tai se sisällytetään esineeseen.
 • Kemikaaliviraston verkkosivuston toimialojen käyttökartat. Näitä voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun ainetta toimitetaan sekoittaville aloille. Käyttökartoissa on tietyn toimialan tavanomaisten käyttöjen hyväksytty kuvaus. Tarkasta kemikaaliviraston verkkosivuston taulukosta, onko toimialan käyttökarttoja saatavissa.

Jos ainetta ei myydä tarkkaan määritetylle alalle, vaan sitä myydään esimerkiksi ainoastaan jakelijoille, käyttöä koskevien tietojen keräämiseen on varattava aikaa.

Jos liityt jo tehtyyn rekisteröintiin, tarkasta, onko toimitusketjun käytöt jo kuvattu asianmukaisesti. Käytä tässä tapauksessa samaa kuvausta.

Kuvaile käytöt huolellisesti, sillä viranomaiset käyttävät näitä tietoja esimerkiksi asettaessaan aineita etusijalle lakisääteistä riskinhallintaa varten. Suosittelemme seuraavaa:

 • kata vain toimitusketjun todelliset käytöt
 • sisällytä käyttökohtaiset tonnimäärätiedot
 • kerää ja ilmoita mahdollisimman tarkat tiedot tietyistä käytöistä, joita ovat esimerkiksi seuraavat:
  • kulutuskäyttö
  • käyttö esineissä
  • käyttö rajallisessa määrässä toimipaikkoja
  • käyttö tiukasti valvotuissa olosuhteissa
  • käyttö välituotteena
  • käyttötarkoitukset, joissa aineet joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa tai jotka liittyvät kosmetiikkaan.

Rekisteröintiaineistossa kuvattavien käyttöjen lisäksi voi olla tarpeen kuvata turvalliset käyttöolosuhteet altistumisskenaarioissa, jotka ovat osa kemikaaliturvallisuusraporttia. Kemikaaliturvallisuusraportti vaaditaan, jos rekisteröitävän aineen määrä on vähintään 10 tonnia vuodessa.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)