Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Yhteistyö muiden rekisteröijien kanssa

Mahdollisena rekisteröijänä voit kohdata kaksi tilannetta:

  1. Jos rekisteröintiä ei ole vielä toimitettu, sinun ja aineen muiden mahdollisten rekisteröijien on järjestäydyttävä ja laadittava yhteinen rekisteröinti. Jos olet aineen ainoa rekisteröijä, sinun on tehtävä rekisteröinti yksin.
  2. Jos yhteinen rekisteröinti on jo tehty, sinun on otettava yhteyttä rekisteröijiin ja sovittava niihin liittymisestä.

Jos ainettasi ei ole vielä rekisteröity, sinun on sovittava muiden rekisteröijien kanssa työskentelytavoista ja viestittävä den kanssa ainettasi koskevassa tietojenvaihtofoorumissa (SIEF). SIEFin jäsenten on jaettava saatavissa olevat tieteelliset tiedot ja päätettävä, miten puuttuvat tiedot hankitaan. Jäsenten on keskusteltava saatavissa olevien tietojen merkittävyydestä, luotettavuudesta ja riittävyydestä. Se vie aikaa, ja se on tehtävä ennen rekisteröintiaineiston laatimista ja toimittamista. Jäsenten on sovittava myös kustannusten jakamisesta.

Jos aineesi on jo rekisteröity, valmistelutyöt on todennäköisesti jo tehty. Tällöin sinun tulee ottaa yhteyttä päärekisteröijään liittyäksesi yhteistoimitukseen, kun tietojen ja kustannusten jakamisesta on ensin sovittu.

Kustannusten jakaminen

REACH-asetuksen mukaan kustannukset on jaettava oikeudenmukaisesti, avoimesti ja syrjimättömällä tavalla. Tietojen jakamisen velvoite on tarkoitettu varsinaisten rekisteröintiin liittyvien kustannusten jakamiseen, ei hyödyn tuottamiseen kellekään osapuolelle. SIEFin jäsenten on päästävä sopimukseen siitä, miten tietoihin ja SIEFin hallintoon liittyvät kustannukset jaetaan.

Tukea kemikaalivirastolta

Jos et pääse sopimukseen tietojen ja kustannusten jakamisesta toisten saman aineen rekisteröijien kanssa, ECHA voi arvioida tämän tapauksen; tämä on kuitenkin viimesijainen keino. Tuloksena voi tietyissä olosuhteissa olla oikeus viitata asiaan liittyviin tietoihin. Tietojen yhteiskäyttöä koskeva riidanratkaisumenettely on maksuton, ja riita voidaan käsitellä ilman oikeudellista apua.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live1