Tietovaatimukset: 100−1 000 tonnia vuodessa

Jos rekisteröitävän aineen tonnimäärä on 100–1 000 tonnia, siitä on annettava tiedot, jotka on määritetty REACH-asetuksen liitteissä VII–IX olevassa sarakkeessa 1. Sarakkeessa 2 määritetään tiettyjä ominaisuuksia koskevat mukauttamismahdollisuudet. Vaadittuja vakiotietoja voidaan mukauttaa myös liitteessä XI esitettyjen yleisten sääntöjen perusteella.

Jos rekisteröintiin tarvitaan liitteessä IX lueteltu tutkimus (riippumatta siitä, liittyykö siihen selkärankaisilla tehtäviä testejä vai ei), joka ei ole kenenkään rekisteröijän saatavilla, on selvitettävä ensin kaikki vaihtoehtoiset lähestymistavat, joilla tietovaatimus voidaan täyttää. Vasta sen jälkeen, kun on selvitetty, ettei tietovaatimusta voida täyttää millään muulla tavalla, rekisteröijien on sovittava testausehdotuksesta ja laadittava se, ja ehdotus on toimitettava rekisteröintiaineiston mukana kemikaaliviraston käsiteltäväksi. Kun rekisteröijät odottavat kemikaaliviraston päätöstä testausehdotuksesta, heidän on toteutettava jatkokäyttäjiään koskevia riskinhallintatoimia ja/tai suositeltava niitä jatkokäyttäjille.

Categories Display