Täytyykö aineeni rekisteröidä?

Kun aineesi on tunnistettu, sinun tulee selvittää, täytyykö aineesi rekisteröidä vai onko se vapautettu rekisteröinnistä.

Ensimmäisen vihjeen siitä, täytyykö aineesi rekisteröidä, saat tarkistamalla ECHAn verkkosivuilta, onko aineesi kenties jo rekisteröity.

 

Vaihe 1. Tarkista, onko (sellaisenaan käytettävä) aineesi vapautettu rekisteröinnistä

Seuraavia aineita ei tarvitse rekisteröidä, riippumatta siitä, miten käytät niitä.

 • Polymeerit: aineita, jotka täyttävät REACH-asetuksen mukaisen polymeerin määritelmän, ei tarvitse rekisteröidä, mutta monomeerit ja muut aineet, joita käytetään polymeerien valmistuksessa, on mahdollisesti rekisteröitävä.
 • REACH-asetuksen liitteessä V olevat aineet: tämä luettelo sisältää 13 laajaa ainekategoriaa.
 • REACH-asetuksen liitteessä IV olevat aineet: tämä luettelo sisältää 68 pienen riskin ainetta, jotka ovat yleensä luonnollista alkuperää, kuten vesi.
 • Radioaktiiviset aineet: aineita, jotka lähettävät sellaista säteilyä, jolta ihmiset ja ympäristö on suojattava, säännellään Euratom-direktiviillä.
 • Maanpuolustustarkoituksiin käytettävät aineet, joihin sovelletaan kansallisia vapautuksia.
Vaihe 2 Tarkista, onko aineesi käyttö vapautettu rekisteröinnistä
Seuraavia aineita ei tarvitse rekisteröidä, jos niitä käytetään ainoastaan mainitulla tavalla.
 
Jos ainettasi käytetään myös muihin tarkoituksiin, se on rekisteröitävä.
 
 • Erottamattomat välituotteet: välituotteet, joita ei synteesin aikana tarkoituksellisesti poisteta laitteesta, jossa synteesi tapahtuu (paitsi näytteenottoa varten).
 • Tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä (PPORD:ssä) käytettävät aineet: nämä aineet on vapautettu rekisteröinnistä viiden vuoden ajaksi (pidentäminen mahdollista), jos ilmoitat PPORD-toimesi ECHAlle.
 • Elintarvikkeissa tai rehuissa käytettävät aineet (mukaan luettuina niiden käytöt lisäaineina tai aromeina).
 • Ihmisille tai eläimille tarkoitetuissa lääkevalmisteissa (vaikuttavina aineina tai apuaineina) käytettävät aineet.
 • Biosidituotteissa tai kasvinsuojeluaineissa käytettävät tehoaineet. Nämä aineet katsotaan jo rekisteröidyiksi.

 

Vaihe 3: Tarkista, onko aineesi vapautettu rekisteröinnistä sen alkuperän tai historian takia
Seuraavia aineita ei tarvitse rekisteröidä:
 
 • Jo rekisteröidyt jälleentuodut aineet.
 • Tullin valvonnassa olevat aineet jälleentuonnin osalta.
 • Jätteet: jätedirektiivissä määriteltyjä aineita, jotka katsotaan (kotitalous-, ammattilais- tai teollisuuskäytöstä peräisin oleviksi) jätteiksi, ei tarvitse rekisteröidä, mutta jätteen hyödyntämisprosesseissa tuotetut aineet on yleensä rekisteröitävä, paitsi
 • jo rekisteröidyt hyödynnetyt aineet.
REACH-asetuksessa on muutamia nimenomaisia säännöksiä seuraavista aineista, mutta niitä ei ole vapautettu rekisteröinnistä:
 
 • nanohiukkaset
 • vaarattomat aineet ja luokittelemattomat aineet
 • kosmetiikkatuotteissa olevat aineet
 • elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit
 • polttoaineet
 • aineet, joita valmisteissa on tiettyjä pitoisuusrajoja pienempi määrä
 • tuotantopaikalla käytettävät tai kuljetettavat erotetut välituotteet
 • erityistä huolta aiheuttavat aineet
 • lupamenettelyn tai rajoitusten alaiset aineet
 • jonkun muun direktiivin 67/548/ETY nojalla ilmoittamat aineet.
Jos olet tehnyt aineestasi aiemmin ilmoituksen, sitä pidetään nyt REACH-asetuksen mukaisena rekisteröintinä, ja sinulla on velvollisuus pitää se ajan tasalla.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)