Täytyykö aineeni rekisteröidä?

Kun aine on yksilöity, yrityksen tulee selvittää, täytyykö aine rekisteröidä vai onko se vapautettu rekisteröinnistä.

Kemikaaliviraston verkkosivustolta voit tarkistaa, onko aine jo rekisteröity. Se on ensimmäinen viite siitä, täytyykö aine rekisteröidä vai ei.

 

Vaihe 1. Tarkista, onko (sellaisenaan käytettävä) aine vapautettu rekisteröinnistä

Seuraavia aineita ei tarvitse rekisteröidä, riippumatta siitä, miten niitä käytetään:

 • Polymeerit: aineita, jotka täyttävät REACH-asetuksen mukaisen polymeerin määritelmän, ei tarvitse rekisteröidä, mutta monomeerit ja muut aineet, joita käytetään polymeerien valmistuksessa, on mahdollisesti rekisteröitävä.
 • REACH-asetuksen liitteessä V olevat aineet: tämä luettelo sisältää 13 laajaa ainekategoriaa.
 • REACH-asetuksen liitteessä IV olevat aineet: tämä luettelo sisältää 68 ainetta, joihin liittyvä riski on pieni ja jotka ovat yleensä luonnollista alkuperää, kuten vesi.
 • Radioaktiiviset aineet: sellaista säteilyä lähettäviä aineita, jolta ihmiset ja ympäristö on suojattava, säännellään Euratom-direktiivillä.
 • Maanpuolustustarkoituksiin käytettävät aineet, joihin sovelletaan kansallisia vapautuksia.
Vaihe 2. Tarkista, onko aineen käyttötarkoitus vapautettu rekisteröinnistä
Aineita ei tarvitse rekisteröidä, jos niitä käytetään ainoastaan seuraavilla tavoilla:
 
 • erottamattomat välituotteet: välituotteet, joita ei synteesin aikana tarkoituksellisesti poisteta laitteesta, jossa synteesi tapahtuu (paitsi näytteenottoa varten)
 • tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä (PPORD) käytettävät aineet: nämä aineet on vapautetaan rekisteröinnistä viiden vuoden ajaksi (pidentäminen mahdollista), kun yrityksen PPORD-toimet ilmoitetaan kemikaalivirastolle
 • elintarvikkeissa tai rehuissa käytettävät aineet (myös niiden käyttötavat lisäaineina tai aromeina)
 • ihmisten käyttöön tarkoitettujen lääkkeiden tai eläinlääkkeiden vaikuttavat aineet tai apuaineet.
 • biosidituotteiden tai kasvinsuojelutuotteiden vaikuttavat aineet. Nämä aineet katsotaan jo rekisteröidyiksi.

Jos ainetta käytetään myös muihin käyttötarkoituksiin, joita ei ole vapautettu rekisteröinnistä, aine on rekisteröitävä noihin käyttötarkoituksiin.

 

Vaihe 3. Tarkista, onko aine vapautettu rekisteröinnistä sen alkuperän tai historian takia
Seuraavia aineita ei tarvitse rekisteröidä:
 
 • aineet, jotka on jo rekisteröity ja joita on viety Euroopan talousalueelta ja jälleentuotu Euroopan talousalueelle 
 • tullin valvonnassa olevat aineet jälleenviennin osalta 
 • jätteet: jätedirektiivissä määriteltyjä aineita, jotka katsotaan (kotitalous-, ammattilais- tai teollisuuskäytöstä peräisin oleviksi) jätteiksi, ei tarvitse rekisteröidä, mutta jätteen hyödyntämisprosesseissa tuotetut aineet on yleensä rekisteröitävä, paitsi
 • jo rekisteröidyt hyödynnettävät aineet.
REACH-asetuksessa on muutamia erityissäännöksiä seuraavista aineista, mutta niitä ei ole vapautettu rekisteröinnistä: 
 
 • nanohiukkaset 
 • vaarattomat aineet ja luokittelemattomat aineet 
 • kosmetiikkatuotteissa olevat aineet
 • elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit
 • polttoaineet 
 • aineet, joita seoksissa on tiettyjä pitoisuusrajoja pienempi määrä
 • tuotantopaikalla käytettävät tai kuljetettavat erotetut välituotteet 
 • erityistä huolta aiheuttavat aineet 
 • lupamenettelyn tai rajoitusten alaiset aineet 
 • jonkun muun tahon direktiivin 67/548/ETY nojalla ilmoittamat aineet. 
Jos yritys tehnyt aineesta aiemmin ilmoituksen, sitä pidetään nyt REACH-asetuksen mukaisena rekisteröintinä, ja yrityksellä on velvollisuus pitää se ajan tasalla. 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)