Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Tarpeettomien eläinkokeiden välttäminen

REACH-asetuksen mukaan selkärankaisilla eläimillä (esim. rotilla, muilla nisäkkäillä tai kaloilla) tehtäviin testeihin voidaan ryhtyä vasta viimeisenä keinona rekisteröinnin tietovaatimuksia täytettäessä. Yritykset, jotka valmistavat tai maahantuovat ainetta 1–100 tonnia vuodessa, voivat välttää tarpeettomia eläinkokeita ja vähentää eläinkokeiden määrää monin tavoin.

Ota huomioon seuraavat seikat jokaisen tietovaatimuksen osalta:

  • Kerää ja jaa olemassa olevia tietoja. Saatat saada käyttöösi julkaistua kirjallisuutta, joka riittää tietovaatimuksen täyttämiseen. Jos tietojenvaihtofoorumissa on pätevän eläinkokeen tulos, se on jaettava muille rekisteröijille. Kokeen omistajalle on korvattava kustannukset ennalta sovittujen sääntöjen mukaisesti.
  • Tietovaatimuksista poikkeaminen tai niiden mukauttaminen: mukauttamissäännöt ovat lakitekstissä. Ne voivat olla erityisiä (kunkin tutkittavan ominaisuuden sarake 2) tai yleisiä (liite XI).

Yleisten sääntöjen perusteella tietovaatimuksista voidaan poiketa tai niitä voidaan mukauttaa seuraavin tieteellisin perustein:

  • Todistusnäyttö. Monesta toisistaan riippumattomasta tietolähteestä on saatu riittävästi näyttöä, jonka perusteella voidaan päätellä, että aineella on (tai ei ole) tiettyä ominaisuutta.
  • QSAR-mallit. Tietokonemallien avulla voidaan ennustaa monet aineen ominaisuudet rakenteellisesti samankaltaisten aineiden perusteella.
  • In vitro -menetelmät. Eristetyillä kudoksilla, elimillä tai soluilla tehtävillä testeillä saatetaan pystyä täyttämään tietovaatimus koko organismilla tehtävän testin sijaan.
  • Aineiden ryhmittely ja interpolointi Kun aine muistuttaa (rakenteeltaan) toista ainetta (tai aineryhmää), kyseisestä toisesta aineesta jo saadut tulokset voidaan interpoloida aineellesi.

Jos päätät käyttää jotakin näistä vaihtoehdoista, mukautat tietovaatimuksia.

Vinkkejä

  • Jos mukautat vakiotietovaatimuksia, laadi hyvin dokumentoidut ja pätevät tieteelliset perusteet ja toimita ne rekisteröintiaineistossa.
  • Valittavalla lähestymistavalla on pystyttävä antamaan luotettavaa tietoa, joka vastaa vakiotesteistä saatavaa tietoa. Jos tämä ei ole mahdollista, on tehtävä vaadittavat testit.
  • Valitun lähestymistavan avulla on pystyttävä luokittelemaan aine. Kun aine on luokiteltu ja merkitty, lisätestit eivät välttämättä ole tarpeen.

Huomaa, että on syytä harkita tarkkaan, käytetäänkö tiukinta mahdollista luokitusta vain siksi, että voidaan välttää lisätestejä. Liian tiukka luokitus voi esimerkiksi johtaa työterveys- ja -turvallisuuslainsäädännön mukaisiin riskinhallintatoimiin tai aineen asettamiseen etusijalle REACH-asetuksen mukaisissa riskinhallintatoimissa.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live1