Rekisteröintiaineiston luominen IUCLIDin pilvisovelluksella

Jos hallinnoitavia aineita on vain muutama, voit hyödyntää IUCLID Cloudia, kun luot aineistoja IUCLID-tiedostomuodossa.

Palvelun käyttämiseen tarvitset kemikaaliviraston palvelujen käyttäjätilin, ja myös IUCLID Cloud -palvelu on tilattava. Toimi näin:

 1. Mene ”Kemikaaliviraston pilvipalvelut” -sivulle. Sivulla on lyhyt kuvaus palveluista ja joukko hyödyllisiä ohjeita ja materiaaleja.
 2. Valitse sivun oikean reunan valikosta vaihtoehto ”Access ECHA Cloud services”.
 3. Valitse ”Login” ja syötä sisäänkirjautumisikkunaan käyttäjänimesi ja salasanasi, jos sinulla on jo käyttäjätili. Jos sinulla ei vielä ole käyttäjätiliä, valitse vaihtoehto ”Register” ja
  1. syötä vaaditut perustiedot, joilla käyttäjätilisi voidaan tunnistaa, ja
  2. luo itsellesi oikeushenkilö. Järjestelmä lähettää sinulle tämän jälkeen vahvistussähköpostin, joka sinun on vahvistettava.
 4. Tilaa IUCLID Cloud -palvelu napsauttamalla vaihtoehtoa ”Subscribe IUCLID Cloud”. Sinua pyydetään lukemaan palvelun käyttöehdot ja hyväksymään ne.
 5. Kun olet tilannut palvelun, voit valita toiminnon ”Access service”, jolloin siirryt IUCLID Cloud -palvelun käyttöliittymään.

Seuraavassa on esitetty päävaiheet, joita on noudatettava, kun luot rekisteröintiaineistoa IUCLID Cloud -palvelussa.

 

1. Luo ainetiedosto

Ensimmäiseksi on luotava ainetiedosto, joka sisältää rekisteröitävää ainetta koskevat hallinnolliset ja tieteelliset tiedot. Rekisteröinti perustuu ainetiedostoon, ja siinä on oltava kaikki vaaditut tiedot aineen ominaisuuksista ja käytöstä sekä aineelle altistumisesta. Ainetiedostoa voi myöhemmin muokata milloin tahansa, esimerkiksi jos aineesta saadaan uutta tietoa.

Jos ainetiedostossa on tietoja, joita ei ole tarkoitus julkaista kemikaaliviraston verkkosivustolla, ne on osoitettava salassapitomerkinnöin. Jokainen salassapitomerkintä on perusteltava huolellisesti.

Ennen kuin etenet, tarkista ainetiedoston täydellisyys napsauttamalla aineen päänäkymässä painiketta ”Validate”. Tämä toiminto tarkistaa, pitääkö aineistossasi olevia tietoja muokata. On kuitenkin syytä muistaa, että tiedot, jotka kemikaalivirasto tarkastaa manuaalisesti, eivät sisälly Validation Assistant -toiminnolla tehtäviin tarkistuksiin.

Tarkistettavat kentät on merkitty validointiraporttiin. Kaikki havaitut puutteet on korjattava ennen kuin aineiston voi toimittaa kemikaalivirastolle. Laaduntarkastusten tavoitteena on parantaa tietojen laatua. IUCLID-ohjelman tulevien päivitysten myötä käyttöön otetaan muitakin laatutarkastuksia, joiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää luomaan laadukas aineisto.

 

2. Luo aineisto

 

Jotta voit luoda aineiston, täytä ainetiedostossa aineiston otsikkotiedot ja valitse vaihtoehto ”Create dossier”.

Kun muokkaat aineistosi otsikkotietoja, kiinnitä huomioon seuraaviin seikkoihin:

 • Toimituksen tyyppi: valitse oikea toimituksen tyyppi. Oletko rekisteröimässä ainetta vakiokäyttöihin (ainetta käytetään sellaisenaan tai seoksissa)? Sovelletaanko siihen vakiotietovaatimuksia? Kattaako rekisteröinti pelkästään aineen käyttötarkoitukset välituotteena (ainetta käytetään muiden aineiden valmistamisessa)? Oletko pää- vai jäsenrekisteröijä?
 • Hallinnolliset tiedot: Voit ilmoittaa esimerkiksi tonnimäärän tai rekisteröintinumeron salassa pidettäväksi tiedoksi.
 • Jos sinulla on oikeus saada vapautus maksusta 1–10 tonnia vuodessa -luokkaan kuuluvien aineistojen yhteydessä, tieto siitä on ilmoitettava tässä. Näin on silloin, jos toimitat ainetta koskevat vakiotiedot vapaaehtoisesti, vaikka voisit rekisteröidä aineen suppeampien tietovaatimusten mukaisesti.
 • Aineiston nimeäminen: anna aineistollesi nimi kohdassa ”Dossier name”. Anna aineistolle sellainen nimi, jonka avulla tunnistat aineiston helposti omassa järjestelmässäsi. Älä käytä aineiston nimessä salassa pidettäviä tietoja, sillä nimen näkevät kaikki, joiden kanssa jaat aineiston.

 

3. Tarkista aineisto

Kun olet luonut ainetiedostostasi aineiston, se kannattaa tarkistaa vielä yhden kerran. Vaikka Validation Assistant -toiminto ei olisikaan ilmoittanut virheistä aiemmin, on tärkeää validoida myös lopullinen aineisto: olet esimerkiksi voinut lisätä tietoja aineiston luomisen aikana, mikä voi vaikuttaa täydellisyystarkastuksen tulokseen.

 

4. Lähetä aineisto REACH-IT-järjestelmän kautta

Kun IUCLID-aineistossasi olevat tiedot ovat valmiit ja kun ne on tarkistettu, voit toimittaa ne kemikaalivirastoon REACH-IT-järjestelmän kautta.

Voit tehdä sen kahdella tavalla:

 • valitse REACH-IT-järjestelmän ohjatusta toimitustoiminnosta vaihtoehto ”Select from IUCLID Cloud” TAI
 • valitse IUCLID Cloudin aineistotoiminnon päänäkymän yläkulmasta vaihtoehto ”Export”, jolloin voit tallentaa aineiston ensin omalle tietokoneellesi ja ladata sen REACH-IT-järjestelmään ja toimittaa kemikaalivirastolle myöhemmin.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)