QSAR-mallit

Rakenne-aktiivisuussuhteen (SAR) ja kvantitatiivisen rakenne-aktiivisuussuhteen (QSAR) mallit, joiden yhteinen nimitys on (Q)SAR, ovat matemaattisia malleja, joiden avulla voidaan ennustaa yhdisteiden fysikaalis-kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia sekä käyttäytymistä ympäristössä kemiallisen rakenteen perusteella. Tällaisia malleja on saatavana ilmaiseksi ja kaupallisina ohjelmistoina.

(Q)SAR-malleista on saatava luotettavaa tietoa, joka vastaa tietovaatimuksia ja riittää täyttämään nämä vaatimukset. (Q)SAR-mallien on oltava tieteellisesti validoituja, ja aineen on kuuluttava mallin soveltamisalaan. Kuten muistakin tiedoista, rekisteröijän on toimitettava malleista riittävä dokumentaatio, jotta tulokset voitaisiin arvioida riippumattomasti.

Vinkkejä

  • (Q)SAR-malleja käytetään fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia sekä joitakin sellaisia ominaisuuksia varten, jotka liittyvät ympäristötoksisuuteen ja käyttäytymiseen ympäristössä. (Q)SAR-mallit eivät tällä hetkellä sovellu monimutkaisiin toksikologisiin ominaisuuksiin, sillä niitä ei ole tarkoitettu luokitukseen ja merkintään tai riskinarviointiin.
  • Dokumentoi (Q)SAR-mallit perusteellisesti rekisteröintiaineistossa IUCLID-vakiomuodossa.
  • On suositeltavaa käyttää luokitusmalleja (jotka ennustavat vastauksen kyllä tai ei) ominaisuuksia varten, kun testituloksia ei voida esittää tässä muodossa.
  • Harkitse parametrien lisäämistä ja linkitä niiden väliset mahdolliset vuorovaikutukset. (Q)SAR-malleihin voidaan yhdistää muita tietoja, ja niitä voidaan käyttää todistusnäyttöön perustuvassa lähestymistavassa.
  • Luo yksi tutkimustietue jokaiselle kemialliselle rakenteelle, jolle tehdään (Q)SAR-ennuste.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)