Tietovaatimukset: 1−10 tonnia vuodessa

Sellaisen aineen rekisteröimiseksi, jota valmistetaan tai tuodaan maahan 1–10 tonnia vuodessa, on annettava tiedot sen fysikaalis-kemiallisista, toksikologisista ja ekotoksikologisista ominaisuuksista – paitsi jos vaatimus ei koske sinun ainettasi. Yksityiskohtaista tietoa vaatimuksista on REACH-asetuksen liitteessä VII.

Tavoitteenasi on tietojesi perusteella sopia muiden rekisteröijien kanssa aineesi asianmukaisesta luokituksesta ja merkinnöistä.

Jos voidaan osoittaa, että aine on arvioidusti vähäriskinen, voit hyötyä suppeammista tietovaatimuksista ja toimittaa vain fysikaalis-kemialliset tiedot (lueteltu liitteessä VII olevassa 7 jaksossa).

Jos taas toimitat rekisteröinnin 1–10 tonnin vuosimäärästä, ja jos rekisteröinnissä on liitteessä VII luetellut täydelliset tiedot, sinun ei tarvitse maksaa rekisteröintimaksua. Tässä tapauksessa sinun on pyydettävä maksuvapautusta, kun aineisto luodaan IUCLIDissä. Jos aineesi täyttää liitteen III kriteerit, et voi saada maksuvapautusta, vaan sinun on maksettava rekisteröintimaksu.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)