Mitä sinun on otettava huomioon liiketoiminnassasi?

Aineesi turvallisen käytön osoittaminen rekisteröintiaineistossa vaatii paljon aikaa, rahaa ja asiantuntemusta.

Sinun täytyy käydä vuoropuhelua ja tehdä sopimusperusteisia järjestelyjä muiden rekisteröivien yritysten kanssa, jotta voitte sopia siitä, miten tarvittavien vaaratietojen hankkimisesta ja riskinarviointiin liittyvästä työstä koituvat kustannukset jaetaan. Teidän on myös sovittava, miten nämä tiedot esitetään rekisteröintiaineistossa.

Muista, että rekisteröinnin avulla voit osoittaa asiakkaillesi olevasi vastuullinen toimittaja, joka on osaltaan vaikuttanut siihen, että kemikaalien käyttö on yhä turvallisempaa. 

 

1. Mitkä ovat aineesi markkinat?

Tiedä asiakkaidesi tarpeet
Valmistamasi tai maahantuomasi aine voi olla hyvin tärkeä asiakkaillesi. Ilmoita asiakkaillesi rekisteröintiaikeistasi ajoissa, niin saat tietoa aineen kysynnästä.

Ota huomioon ainettasi koskeva sääntely ennakoivasti
Näyttääkö siltä, että aineesi sisäiset ominaisuudet saattavat aiheuttaa ihmisten terveyteen tai ympäristöön kohdistuvaa huolta? Jos siltä näyttää, voi olla, että aine poistetaan käytöstä muiden REACH-menettelyjen nojalla lähitulevaisuudessa.

2. Miten REACH-rekisteröinti vaikuttaa yritykseesi?

Valitse oikea rekisteröintityyppi
Aiotko rekisteröidä aineen luokkaan 1–10 tonnia/vuosi vai 10–100 tonnia/vuosi? Vai koskeeko rekisteröintisi vain aineen käyttöä välituotteena? Rekisteröinnissä vaadittavat tiedot ovat hyvin erilaisia tonnimäärän mukaan. Tämä vaikuttaa tietysti kustannuksiin.

Kerää aineestasi saatavilla olevaa tietoa ja arvioi sitä
Rekisteröintityyppisi perusteella sinun täytyy kerätä tietoa aineestasi sekä sen vaikutuksesta ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Tämä työ kuuluu asiantuntijalle. Onko yrityksessäsi tarvittavaa asiantuntemusta vai täytyykö sinun ulkoistaa arviointi?

Kokoa oma rekisteröintiaineistosi
Vaikka suurin osa tiedoista odotetaan toimitettavan yhdessä muiden yritysten kanssa, tietyt tiedot vaaditaan jokaiselta rekisteröijältä yksilöllisesti. Sinun täytyy siis päättää, ulkoistetaanko tämä työ vai tehdäänkö se omassa yrityksessäsi.

Laske REACH-rekisteröintimaksu
ECHAlle maksettava REACH-rekisteröintimaksu on 65–4 674 euroa rekisteröinneiltä, joissa aineen määrä on 1–1 000 tonnia vuodessa, yrityksesi koon ja rekisteröintityypin mukaan.

Pienet ja keskisuuret yritykset voivat hyödyntää alennettuja rekisteröintimaksuja. Tarkista huolellisesti, kuulutko tähän luokkaan.

Määritä aineesi käytöt ja käyttöolosuhteet sekä omien käyttöjesi että toimitusketjun muiden käyttöjen osalta
Onko sellaisia käyttöjä, jotka haluat pitää luottamuksellisina? Jos tällainen käyttö koskee ainetta, jonka aiot rekisteröidä vähintään 10 tonnia/vuosi -luokkaan, sinun on tehtävä kyseistä ainetta koskeva kemikaaliturvallisuusarviointi itse.

Tiedätkö, mitkä ovat aineesi keskeisimmät käyttötavat asiakkaillasi? Mitä käyttöjä haluat puoltaa rekisteröinnissäsi?

Tunnetko asiakkaasi ja toimittajasi hyvin? Jos tunnet, voit todennäköisesi luottaa siihen, että ne auttavat sinua keräämään tietoa rekisteröintiä varten. Jos taas et tunne, sinulla täytyy olla aikaa ja rahaa hankkia tarvittavat tiedot.

Kuulutko johonkin toimialajärjestöön? Jos kuulut, onko järjestö kenties organisoinut käyttöjä koskevan tiedon keräämisen? Jos ei, saatat joutua keräämään nämä tiedot itse.

Pidä rekisteröinti ajan tasalla
Rekisteröinnin jälkeen sinun täytyy pitää rekisteröintisi ajan tasalla. Esimerkiksi uudet käytöt on arvioitava, jotta voidaan todistaa niiden olevan turvallisia, ja ne pitää myös lisätä rekisteröintiin. Viranomaiset saattavat pyytää päivittämään rekisteröintitietoja. Varaa resursseja päivitysten tekemisiin.

3. Sinun täytyy tehdä yhteistyötä muiden yritysten kanssa

Etsi muut rekisteröijät
Jos aineellasi on myös muita rekisteröijiä, sinun odotetaan jakavan rekisteröintikustannukset niiden kanssa. Tämä pienentää sinulle koituvia kustannuksia. Yhteisellä rekisteröinnillä vältetään myös kaksinkertainen työ.

Voit olla myös aineen ainoa rekisteröijä. Silloin yhteistyöhön muiden kanssa ei tarvitse varata resursseja, mutta toisaalta kaikki rekisteröintiin liittyvä työ jää omalle vastuullesi.

Aloita yhteistyö muiden rekisteröijien kanssa
Muiden rekisteröijien kanssa on sovittava siitä, miten yhteistyö toteutetaan. Helpointa se on, jos muut rekisteröijät ovat rekisteröineet aineita esimerkiksi vuosien 2010 tai 2013 REACH-määräaikoina.

Jos aloitat yhteistyön organisoinnin muiden rekisteröijien kanssa aivan alusta, sinun täytyy varata aikaa ja resursseja yhteistyön käynnistysvaiheeseen.

Toimi yhdessä muiden rekisteröijien kanssa
Sinun on sovittava muiden rekisteröijien kanssa yhteisen rekisteröinnin sisällöstä. Se tarkoittaa, että sinun täytyy varata aikaa yhteistyötoimiin, kuten kokouksiin tai verkkoseminaareihin.

Arvioi tiedot, joita rekisteröijäryhmälläsi on
Rekisteröintityypin ja muiden rekisteröijien keräämien tietojen perusteella teidän on arvioitava sekä tietojen luotettavuus että merkityksellisyys. Tämä työ kuuluu asiantuntijalle. Teidän on päätettävä, ulkoistetaanko tämä työ vai ei.

Neuvottele tietojen yhteiskäytöstä
Tietojen omistajilla on oikeus saada siitä korvauksia. Sinun täytyy varata resursseja näihin neuvotteluihin.

Hanki puuttuvat tiedot rekisteröintiä varten
Jos sinulla tai muilla rekisteröijillä ei ole kaikkia rekisteröintiin tarvittavia tietoja, teidän on päätettävä, mikä on paras tapa hankkia puuttuvat tiedot. Muista, että selkärankaisilla eläimillä tehtäviä testejä tulisi käyttää vasta viimeisenä keinona. Tämä työ kuuluu asiantuntijalle. Teidän on päätettävä, ulkoistetaanko tämä työ vai ei.

Laatikaa yhteinen rekisteröintiaineisto
Rekisteröintitiedot on kirjattava rekisteröintiaineistoon kenttä kentältä. Teidän on päätettävä, ulkoistetaanko tämä työ vai ei.

Pidä rekisteröinti ajan tasalla
Rekisteröinnin jälkeen rekisteröintien yhteinen osa on pidettävä ajan tasalla. Lisäksi viranomaiset voivat pyytää päivittämään tietoja. Varaa resursseja päivitysten tekemisiin.

 

4. Työn organisointi yrityksessä

Arvioi, montako ainetta aiot rekisteröidä ja laadi suunnitelma työn jakamisesta pitemmälle aikavälille
Rekisteröinnin valmistelu voi kestää vuoden. Jos saatavilla ei ole tietoja vaaroista, se voi kestää kauemminkin. Jos rekisteröit useampia aineita, tee selkeä hankesuunnitelma, jotta pystyt hallitsemaan työmäärän.

Kun priorisoit töitä, mieti, mitkä aineesi on jo rekisteröity, minkä aineiden rekisteröinnissä olet muu rekisteröijä ja minkä aineiden osalta haluat ryhtyä päärekisteröijäksi.

Jos rekisteröit useampia aineita, toteuta koko rekisteröintimenettely yhden aineen osalta mahdollisimman varhain. Niin opit tuntemaan menettelyn ja työkalun, ja pystyt arvioimaan jäljellä olevan työmäärän.

Yksinkertaista sisäiset REACH-rekisteröintiä koskevat menettelysi
Tietävätkö työtoverisi REACH-menettelystä ja siitä, mitä se merkitsee yrityksessäsi? Pitkällä aikavälillä on hyvä olla sisäinen REACH-kysymyksiä koskeva seurantajärjestelmä. Myös esimerkiksi laskutus- ja myyntiosaston työtovereidesi ja käyttöturvallisuustiedotteita laativien työtovereidesi tulee osallistua rekisteröintityöhön.

Suunnittele, miten seuraat ainemääriä yrityksessäsi. Yhtä ainetta saatetaan esimerkiksi tuoda eri maista, ja sitä voidaan käyttää välituotteena ja muuna kuin välituotteena, tai sitä voidaan maahantuoda sellaisenaan ja seoksissa. Kaikki tämä vaikuttaa velvollisuuksiisi.

Ennakoi käyttöturvallisuustiedotteiden päivittäminen
Rekisteröintimenettelyn aikana kerättyjen uusien tietojen vuoksi esimerkiksi aineen luokitusta voidaan joutua muuttamaan ja käyttöturvallisuustiedotteita päivittämään. Kun käyttöturvallisuustiedote päivitetään, sinun täytyy liittää siihen altistumisskenaariot vaarallisista aineista, jotka rekisteröidään luokkaan vähintään 10 tonnia/vuosi.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)