Aineen samuuden vahvistaminen

Samaa ainetta valmistavien ja maahantuovien yritysten on rekisteröidyttävä yhteisesti. Jos aineet eivät ole samat, niitä ei saa rekisteröidä yhteisesti. Miten määritetään, ovatko kaksi ainetta samat?

Tarkkaan määritettyyn aineeseen sovelletaan toimintaohjeiden yleisiä periaatteita.

Noudata ohjeidenGuidance for identification and naming of substances under REACH and CLP kohdassa 5 kuvattuja yleisiä periaatteita:

  1. Tarkkaan määritettyjen aineiden katsotaan olevan samat, jos ne koostuvat samoista pääainesosista: niiden samuus määritetään niiden koostumuksen perusteella.
  2.  Yhdestä aineosasta koostuva aine on sellainen, jossa pääaineosan osuus on vähintään 80 %.
  3. Useasta aineosasta koostuva aine on sellainen, jossa vähintään kahden aineosan osuus on 10–80 % ja jossa kummankaan osuus ei ole yli 80 %.
  4. Aineen puhtausaste ei vaikuta aineiden samuuteen.
  5. Tuotantoprosessissa syntyvät epäpuhtaudet saattavat olla samojen aineiden kohdalla erilaiset.
  6. Puhtaiden aineiden tekninen ja analyyttinen laatu on sama edellyttäen, että ne koostuvat samoista pääainesosista.
  7. Samojen aineiden puhtaus- ja epäpuhtausprofiili saattaa olla erilainen niiden laadun mukaan.

Kun arvioit, voitko suorittaa rekisteröinnin yhdessä muiden yritysten kanssa, saatat tulla kolmeen eri johtopäätökseen:

  1. Voit ehdottomasti suorittaa rekisteröinnin yhteisesti, koska aineet koostuvat samoista pääainesosista.
  2. Et missään tapauksessa voi suorittaa rekisteröintiä yhteisesti, sillä aineet eivät koostu samoista pääainesosista.
  3. Aineiden yhteinen rekisteröinti on mahdollinen, jos se on perusteltua. Tämä koskee esimerkiksi tapauksia, joissa aineet ovat yhdestä ja useasta aineosasta koostuvan aineen rajalla.

Hae UVCB-aineen kohdalla esimerkkejä ja toimialakohtaisia toimintaohjeita.

Jos kyseessä on koostumukseltaan tuntematon tai vaihteleva aine, kompleksi reaktiotuote tai biologinen materiaali (UVCB), yhteistä aineiden yhteiseen rekisteröintiin oikeuttavaa perustaa ei ole.

Tarkista ohjeista Guidance for identification and naming of substances under REACH and CLP tarkemmat tiedot siitä, milloin kaksi UVCB-ainetta voidaan ja ei voida rekisteröidä yhdessä. Tätä määritettäessä koostumus, lähde ja valmistusprosessi ovat ratkaisevan tärkeitä tekijöitä.

Voit myös tutustua toimialakohtaisiin tukisivuihin ECHAn verkkosivuilla. Toimialakohtaiset ohjeet yhdessä ECHAn virallisten ohjeiden kanssa auttavat tunnistamaan aineesi oikein ja toimimaan REACH-asetuksen mukaisesti aineiden tunnistamisen suhteen. Lisäksi ne auttavat määrittämään aineiden samuuden.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)