Täyttyykö tonni vuodessa -raja?

Jos valmistat tai maahantuot ainetta vähemmän kuin yhden tonnin vuodessa, sinun ei tarvitse rekisteröidä ainetta. Kun tämä raja täyttyy tai ylittyy, se, mitä tietoja tarvitset rekisteröintiisi, määräytyy tonnimäärän mukaan.

 

Mikä on valmistus- tai maahantuontimääräsi?

Valmistamasi tai maahantuomasi aineen määrä täytyy määrittää tonneina kalenterivuotta kohti. Kalenterivuosi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta. Jos aineesi kuitenkin on vaiheittain rekisteröitävä aine, jota olet valmistanut tai maahantuonut kolmen peräkkäisen vuoden ajan, sinun täytyy laskea määrä kolmen kalenterivuoden keskiarvona ennen rekisteröintiä. Kun olet rekisteröinyt aineen, määrä tulee laskea kalenterivuosittain.

Sinun on myös laskettava aineesi määrä sellaisenaan, seoksessa ja esineessä, josta sitä on tarkoitus vapautua.

Määrät, jotka valmistetaan tai maahantuodaan erotettuina välituotteina tiukasti valvotuissa olosuhteissa, on laskettava erikseen.

Jos valmistat tai maahantuot ainetta vähemmän kuin yhden tonnin vuodessa, sinun ei tarvitse rekisteröidä ainetta.

Voidaanko tuotanto- tai maahantuontimääristä jättää tietty osa huomiotta määrän laskemisessa?

Voit jättää huomiotta seuraavat määrät:

 • Kun sinulla on sellainen rooli toimitusketjussa, joka ei edellytä rekisteröintiä.
  Ks. kohta 3 osasta Täytyykö minun rekisteröidä aine?

  Jos sinulla on useita rooleja toimitusketjussa, voit jättää määrän laskemisessa huomiotta sen tonnimäärän, jonka käsittelet siinä roolissa, joka ei edellytä rekisteröintiä.
 • Kun aineesi käyttö on vapautettu rekisteröinnistä.
  Ks. vaihe 2 osastaTäytyykö aineeni rekisteröidä?

  Jos yksi tai useampi aineesi käyttö on vapautettu rekisteröinnistä, voit jättää näitä käyttöjä koskevat tonnimäärät huomiotta määrän laskemisessa.

Jos valmistat tai maahantuot ainetta vähemmän kuin yhden tonnin vuodessa, sinun ei tarvitse rekisteröidä ainetta.

Mikä on tonnimääräsi?

Tonnimääräsi määräytyy aineesi määrän perusteella. Myös rekisteröintimaksu ja se, mitä tietoja sinun täytyy toimittaa rekisteröinnissä, määräytyvät tonnimäärän perusteella.

Vakiorekisteröinneissä sovelletaan neljää tonnimäärää:

 • 1–10 tonnia/vuosi
 • 10–100 tonnia/vuosi
 • 100-1 000 tonnia/vuosi
 • yli 1 000 tonnia/vuosi.

Jos määräsi ulottuu tonnimäärän alempaan rajaan, se on tonnimäärä, jonka mukaan sinun täytyy rekisteröidä aine.

Jos rekisteröit erotettuja välituotteita, joita käytetään tiukasti valvotuissa olosuhteissa, voit toimittaa aineesta tavallista vähemmän tietoa. Sinun ei tarvitse laskea näiden aineiden määriä yhteen vakiorekisteröintiä varten, vaan voit laskea ne erikseen.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)