Täyttyykö tonni vuodessa -raja?

Jos yritys valmistaa tai maahantuo ainetta vähemmän kuin yhden tonnin vuodessa, sen ei tarvitse rekisteröidä ainetta. Kun tämä raja täyttyy tai ylittyy, rekisteröintiin tarvittavien tietojen laatu määräytyy tonnimäärän mukaan.

 

Mikä on yrityksesi valmistus- tai maahantuontimäärä?

Yrityksen valmistama tai maahantuoma aineen määrä täytyy määrittää tonneina kalenterivuotta kohti. Kalenterivuosi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta.

Aineen määrä on lisäksi laskettava sellaisenaan, seoksessa sekä esineessä, josta sitä on tarkoitus vapautua.

Määrät, jotka valmistetaan tai maahantuodaan erotettuina välituotteina tiukasti valvotuissa olosuhteissa, on laskettava erikseen.

Seuraavat määrät voidaan jättää huomiotta:

 • Kun rooli toimitusketjussa ei edellytä rekisteröintiä.
  Ks. kohta 3 osasta Kenen velvollisuus rekisteröinti on?
   
 • Kun aineen käyttötarkoitus on vapautettu rekisteröinnistä.
  Ks. vaihe 2 osasta Täytyykö aine rekisteröidä?

   
Mikä tonnimäärä on kyseessä?

Tonnimäärä on selvitettävä aineen määrän perusteella. Myös rekisteröintimaksu ja se, mitä tietoja rekisteröinnin yhteydessä täytyy toimittaa, määräytyvät tonnimäärän perusteella.

Vakiorekisteröinneissä sovelletaan neljää tonnimäärää:

 • 1–10 tonnia / vuosi
 • 10–100 tonnia / vuosi
 • 100–1 000 tonnia / vuosi
 • yli 1 000 tonnia / vuosi. 

Jos aineen määrä ulottuu tonnimäärän alarajaan, tämä on tonnimäärä, jonka mukaan aine on rekisteröitävä.

Jos rekisteröinti koskee erotettuja välituotteita, joita käytetään tiukasti valvotuissa olosuhteissa, aineesta voidaan toimittaa tavallista vähemmän tietoa. Tällöin näiden aineiden määriä ei tarvitse laskea yhteen vakiorekisteröintiä varten, vaan ne voidaan laskea erikseen. 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)