Creating your registration dossier

Kun aineesta on kerätty kaikki REACH-vaatimusten täyttämiseen tarvittavat tiedot, ne on kirjattava rekisteröintiaineistoon.

Tiedosto, joka toimitetaan kemikaalivirastolle aineen rekisteröintiä varten, on nimeltään aineisto. Aineisto on vain luku -muodossa oleva ainetiedoston kopio, jossa on lisäksi tietoa rekisteröinnin tyypistä.

Aineistoja voidaan laatia kahta tyyppiä sen mukaan, mikä yrityksen rooli tietojen yhteistoimituksessa on:

1) Päärekisteröijän rekisteröintiaineisto sisältää tunnistetiedot aineesta, jota yhteistoimitus koskee, tiedot aineen ominaisuuksista sekä päärekisteröijän yrityskohtaiset tiedot.

Päärekisteröijän aineistolle käytettävissä ovat seuraavat työkalut:

 1. IUCLID Cloud -palvelu
  Tarkoitettu rekisteröijän toimeksiannosta työskenteleville konsulteille tai rekisteröijille, jotka käyttävät IUCLID-sovellusta harvoin tai jotka hallinnoivat vain muutamaa ainetta.
 2. IUCLID-sovellus
  Käyttäjille, jotka hallinnoivat suuria määriä tietoa.

2) Jäsenrekisteröijien rekisteröintiaineistot, joihin kaikki muut rekisteröijät sisällyttävät yrityskohtaiset tiedot, kuten yhteystiedot, aineen täsmälliset tunnistetiedot, valmistus- tai maahantuontimäärät sekä tiedot siitä, miten asiakkaat käyttävät kemikaalia.

Jäsenrekisteröijän aineistolle käytettävissä ovat seuraavat työkalut:

 1. Aineiston luonti suoraan REACH-IT-järjestelmässä
  Tietojen yhteistoimituksen jäsenille, jotka ovat antaneet suostumuksensa siihen, että päärekisteröijä toimittaa kaikki tiedot näiden puolesta.
 2. IUCLID Cloud -palvelu
  Tarkoitettu rekisteröijän toimeksiannosta työskenteleville konsulteille tai rekisteröijille, jotka käyttävät IUCLID-sovellusta harvoin tai jotka hallinnoivat vain muutamaa ainetta
 3. IUCLID-sovellus
  Kaikki muut tapaukset.