Täytyykö minun rekisteröidä aine?

Sinun on selvitettävä, onko aineen rekisteröinti sinun velvollisuutesi vai kuuluuko se jollekin toiselle taholle toimitusketjussasi.

 

1. Mikä on roolisi rekisteröijänä?

Voit rekisteröidä aineen vain, jos olet luonnollinen henkilö tai edustat luonnollista henkilöä oman maasi kansallisten lakien mukaisesti. Jos yrityksessäsi on useita oikeushenkilöitä, esimerkiksi tytäryhtiöitä, jokaisen oikeushenkilön on tehtävä oma rekisteröinti.

 

2. Missä yrityksesi sijaitsee?

Voit rekisteröidä aineen vain, jos yrityksesi sijaitsee Euroopan talousalueella (ETA-alueella). Siihen kuuluvat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Jos yrityksesi sijaitsee Euroopan talousalueen ulkopuolella, sinulla pitää olla joko maahantuoja tai ns. ainoa edustaja, jotta voit rekisteröidä aineesi.

 

3. Mikä on asemasi toimitusketjussa?

Eri rooleille on REACH-asetuksessa tietyt määritelmät, jotka eivät välttämättä vastaa muualla käytettyjä määritelmiä.

Sinulla voi olla useita rooleja yhden aineen osalta. Selvitä ne kaikki.

Sinun täytyy rekisteröidä aine, jos

 • valmistat ainetta: tuotat tai uutat ainetta
 • olet vastuussa aineen maahantuonnista Euroopan talousalueelle: olet vastuussa aineen fyysisestä tuomisesta Euroopan talousalueelle (joko sellaisenaan, seoksessa tai esineessä). Sinun ei kuitenkaan tarvitse rekisteröidä ainetta, jos
  • kaikki toimittajasi ovat nimittäneet ainoat edustajat
  • jälleentuot rekisteröityä ainetta
  • aineesi on jälleentuonnin osalta tullin valvonnassa
 • tuotat tai maahantuot esineitä: sisällytät aineen tai seoksen materiaaliin, josta valmistetaan esine, tai vastaat tällaisen esineen maahantuonnista Euroopan talousalueelle. Sinun ei kuitenkaan tarvitse rekisteröidä ainetta, jos
  • ainetta ei ole tarkoitus vapautua esineestä
  • jokin toinen yritys on rekisteröinyt aineen samaan käyttöön
 • sinut on nimitetty ainoaksi edustajaksi: Euroopan talousalueen ulkopuoliset toimittajasi (esineen tai seoksen valmistajat tai tuottajat) ovat nimittäneet sinut täyttämään REACH-asetuksen mukaiset velvollisuudet, jotka muutoin kuuluisivat maahantuojille.

 

Sinun ei täydy rekisteröidä ainetta, jos

 • vastaat aineen jakelusta: varastoit ja asetat aineita markkinoille joko sellaisenaan tai seoksissa kolmansien osapuolten käyttöön
 • vastaat täytöstä: siirrät aineita tai seoksia säiliöstä toiseen yleensä uudelleenpakkauksen tai uudelleennimeämisen yhteydessä
 • vastaat sekoittamisesta: tuotat seoksia (esimerkiksi maaleja, liimoja, puhdistusaineita, diagnostiikkasarjoja jne.), jotka toimitetaan yleensä toimitusketjussa eteenpäin
 • olet loppukäyttäjä: käytät kemiallisia tuotteita, mutta et toimita niitä toimitusketjussa eteenpäin.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)