Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οι υποχρεώσεις καταχώρισής σας

Υπάρχουν τρεις παράγοντες που καθορίζουν εάν πρέπει να καταχωρίσετε την ουσία σας ή όχι.

Θα πρέπει να εξετάζετε κάθε έναν από αυτούς τους παράγοντες για κάθε ουσία που θέλετε να καταχωρίσετε:

  • Ο ρόλος σας στην αλυσίδα εφοδιασμού: πρέπει να καταχωρίσετε εσείς την ουσία σας ή αυτό είναι υποχρέωση άλλου φορέα στην αλυσίδα εφοδιασμού;
  • Πεδίο εφαρμογής και εξαιρέσεις: η ουσία σας πρέπει να καταχωριστεί ή απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταχώρισης;
  • Ποσότητα: υπερβαίνετε το όριο του ενός τόνου ετησίως;

Εάν ακόμα και ένας από τους παράγοντες αυτούς δεν ισχύει, δεν πρέπει να καταχωρίσετε την ουσία σας βάσει του κανονισμού REACH.

 

Περισσότερες πληροφορίες σε αυτή την ενότητα

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2