Πώς να δημιουργήσετε τον φάκελο καταχώρισής σας με την υπηρεσία υπολογιστικού νέφους IUCLID

Εάν έχετε να διαχειριστείτε μόνο λίγες ουσίες, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την υπηρεσία υπολογιστικού νέφους IUCLID για να δημιουργήσετε τους φακέλους σας στη μορφή IUCLID.

Για τη χρήση της υπηρεσίας, θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό στον ECHA και εγγραφή στην υπηρεσία υπολογιστικού νέφους IUCLID. Για να τα αποκτήσετε:

 1. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα «Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους του ECHA». Εδώ θα βρείτε μια σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών και έναν αριθμό χρήσιμων πόρων.
 2. Επιλέξτε «Πρόσβαση στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους του ECHA» στο δεξί πλευρικό μενού.
 3. Επιλέξτε «Σύνδεση» και εισαγάγετε το όνομα χρήστη σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασής σας εάν έχετε ήδη έναν λογαριασμό. Εάν δεν έχετε λογαριασμό, δημιουργήστε έναν επιλέγοντας «Εγγραφή» και στη συνέχεια:
  1. α.    εισαγάγετε ορισμένες βασικές πληροφορίες για την ταυτοποίηση του λογαριασμού σας, και
  2. β.    δημιουργήστε τη νομική σας οντότητα. Το σύστημα στη συνέχεια θα σας αποστείλει ένα email επιβεβαίωσης, το οποίο θα πρέπει να επαληθεύσετε.
 4. Εγγραφείτε στο υπολογιστικό νέφος IUCLID κάνοντας κλικ στην επιλογή εγγραφής στην υπηρεσία «Υπολογιστικό νέφος IUCLID». Θα πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους όρους και προϋποθέσεις για την υπηρεσία.
 5. Αφού εγγραφείτε, μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε «Πρόσβαση στην υπηρεσία» και να μεταβείτε στη διαδικτυακή διεπαφή της υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους IUCLID.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι βασικές ενέργειες για να δημιουργήσετε τον φάκελο καταχώρισής σας στην υπηρεσία υπολογιστικού νέφους IUCLID.

 

1. Δημιουργία συνόλου δεδομένων ουσίας

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να δημιουργήσετε το δικό σας σύνολο δεδομένων ουσίας, ήτοι των δεδομένων διοικητικού χαρακτήρα και των επιστημονικών δεδομένων της ουσίας που καταχωρίζετε. Το σύνολο δεδομένων αποτελεί τη βάση για την καταχώρισή σας και πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες, τη χρήση και την έκθεση της ουσίας. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το σύνολο δεδομένων οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο μέλλον, για παράδειγμα, εάν συλλέξετε νέες πληροφορίες για την ουσία σας.

Σε περίπτωση που στο σύνολο δεδομένων ουσίας περιλαμβάνονται τυχόν πληροφορίες οι οποίες δεν πρέπει να δημοσιοποιηθούν στον δικτυακό τόπο του ECHA, πρέπει να επισημάνετε τις εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιώντας ενδείξεις εμπιστευτικότητας. Κάθε αίτημα εμπιστευτικότητας πρέπει να αιτιολογείται δεόντως.

Προτού συνεχίσετε, ελέγξτε την πληρότητα του συνόλου δεδομένων ουσίας που δημιουργήσατε κάνοντας κλικ στην επιλογή «Επικύρωση» από την κύρια προβολή της ουσίας σας. Με αυτόν τον τρόπο θα εμφανιστεί ενημέρωση σχετικά με το εάν πρέπει να προσαρμόσετε τις πληροφορίες στον φάκελό σας. Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που ελέγχονται μη αυτόματα από τον ECHA δεν περιλαμβάνονται στους ελέγχους που εκτελούνται από τον Βοηθό επικύρωσης.

Στην αναφορά επικύρωσης επισημαίνονται τα πεδία που πρέπει να προσέξετε περισσότερο. Για να υποβάλετε με επιτυχία τον φάκελό σας στον ECHA, θα πρέπει να διορθώσετε όλα τα σφάλματα που σας υποδεικνύουν οι έλεγχοι υποβολής. Σκοπός των ελέγχων ποιότητας είναι να σας βοηθούν να βελτιώνετε την ποιότητα των δεδομένων σας. Στο πλαίσιο των μελλοντικών επικαιροποιήσεων του IUCLID θα εισαχθούν περισσότεροι έλεγχοι ποιότητας με σκοπό να σας βοηθήσουν να δημιουργείτε φακέλους υψηλής ποιότητας.

 

2. Δημιουργία φακέλου

 

Για να δημιουργήσετε τον φάκελό σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία κεφαλίδας του φακέλου στο σύνολο δεδομένων ουσίας σας και στη συνέχεια να επιλέξετε «Δημιουργία φακέλου».

Κατά την επεξεργασία των στοιχείων κεφαλίδας του φακέλου σας, συνιστάται να προσέξετε τα εξής:

 • Τύπος υποβολής: επιλέξτε τον σωστό τύπο υποβολής. Υποβάλετε καταχώριση μιας ουσίας για τις τυπικές χρήσεις (η ουσία χρησιμοποιείται σε καθαρή μορφή ή σε μείγματα) και με τις τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών; Η καταχώρισή σας καλύπτει μία ουσία μόνο για ενδιάμεσες χρήσεις (η ουσία χρησιμοποιείται για την παρασκευή άλλης ουσίας); Είστε κύριος καταχωρίζων ή μέλος;
 • Πληροφορίες διοικητικού χαρακτήρα: μπορείτε να υποβάλετε αίτημα ώστε ορισμένες πληροφορίες να θεωρηθούν εμπιστευτικού χαρακτήρα, όπως η ποσοτική κατηγορία ή ο αριθμός καταχώρισης.
 • Εάν δικαιούστε απαλλαγή τέλους για φακέλους 1-10 τόνων ετησίως, θα πρέπει επίσης να υποδείξετε εδώ αυτή την πληροφορία. Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει εάν παράσχετε εκουσίως το σύνολο τυπικών πληροφοριών για την ουσία σας, παρά το ότι θα μπορούσατε να προβείτε σε καταχώριση παρέχοντας μειωμένο σύνολο πληροφοριών.
 • Ονομάστε τον φάκελό σας: θα πρέπει να δώσετε ένα όνομα στον φάκελό σας στο πεδίο «Όνομα φακέλου». Το όνομα φακέλου θα πρέπει να σας διευκολύνει ώστε να εντοπίζετε τον φάκελο στο σύστημά σας. Μην χρησιμοποιείτε στο όνομα πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, διότι θα είναι ορατό από οποιονδήποτε στον οποίο κοινοποιείται ο φάκελος.

 

3. Επανεξέταση του φακέλου

Μετά τη δημιουργία του φακέλου σας από το σύνολο δεδομένων ουσίας θα πρέπει να τον επανεξετάσετε ακόμη μία φορά. Ακόμη και εάν ο Βοηθός επικύρωσης δεν εντόπισε σφάλματα κατά τον έλεγχο του συνόλου δεδομένων της ουσίας, είναι σημαντικό να επικυρώσετε τον τελικό φάκελο, διότι κατά τη δημιουργία του φακέλου ενδέχεται να έχετε προσθέσει ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικό αποτέλεσμα ως προς την πληρότητα του φακέλου.

 

4. Υποβάλετε τον φάκελό σας στο REACH-IT

Εφόσον είστε ικανοποιημένοι με τα δεδομένα στον φάκελο που δημιουργήσατε στο IUCLID, μπορείτε να τον υποβάλετε στον ECHA μέσω του REACH-IT.

Αυτό εκτελείται ως εξής:

 • επιλέγοντας «Επιλογή από το υπολογιστικό νέφος IUCLID» στον οδηγό υποβολής REACH-IT· Ή
 • επιλέγοντας «Εξαγωγή» από την επάνω γωνία της προβολής κύριου φακέλου στο υπολογιστικό νέφος IUCLID για να αποθηκεύσετε τον φάκελό σας στον υπολογιστή σας πριν τον μεταφορτώσετε και τον υποβάλετε στον ECHA μέσω του REACH-IT.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)