Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρακτικές συμβουλές σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων και την από κοινού υποβολή με τους συν-καταχωρίζοντές σας

Η κοινοχρησία δεδομένων και η κοινή υποβολή δεν αποσκοπούν στην αποκόμιση κέρδους από κάποιον, αλλά στον επιμερισμό των πραγματικών δαπανών μεταξύ όλων των συν-καταχωριζόντων (δηλαδή ανάμεσα σε εσάς, άλλους δυνητικούς καταχωρίζοντες και τους υφιστάμενους καταχωρίζοντες) που χρειάζονται τα δεδομένα αυτά.

Εσείς και οι συν-καταχωρίζοντές σας δραστηριοποιείστε στην ίδια αγορά. Θα πρέπει να αξιολογείτε κριτικά όλες τις πληροφορίες που λαμβάνετε, αλληλεπιδρώντας ταυτόχρονα με τους συν-καταχωρίζοντες με τους οποίους μοιράζεστε το κόστος.

Οι συν-καταχωρίζοντες πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων, την κοινή υποβολή και τον επιμερισμό του κόστους τους κατά τρόπο δίκαιο, διαφανή και αμερόληπτο.

Το να καταβάλλεις κάθε προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας σημαίνει:

 • να έχεις σαφή εικόνα των αναγκών σου
 • να θέτεις ερωτήματα για να βεβαιωθείς ότι η τιμή έχει αποφασιστεί κατά τρόπο δίκαιο, διαφανή και αμερόληπτο
 • να ζητάς διευκρινήσεις σε περίπτωση παρανόησης
 • να αμφισβητείς τυχόν στοιχεία επί των οποίων υπάρχει διαφωνία, χρησιμοποιώντας βάσιμα επιχειρήματα.

Πρακτικές συμβουλές σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων και την από κοινού υποβολή με τους συν-καταχωρίζοντές σας

Συμβουλές διαπραγμάτευσης

Εικόνα

Καταβάλετε κάθε προσπάθεια να καταλήξετε σε συμφωνία. Αυτές οι συμβουλές για το «Τι να κάνετε και τι να αποφεύγετε» μπορούν να σας βοηθήσουν στην επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεών σας.

Τι να κάνετε και τι να αποφεύγετε

Μάθετε τις ανάγκες σας

Εικόνα

Συγκρίνετε τις απαιτήσεις πληροφοριών που ισχύουν για την ποσοτική κατηγορία της ουσίας που παρασκευάζετε ή εισάγετε (1-10 ή 10-100 τόνους ετησίως) και τον τύπο καταχώρισης (τυπική ή ενδιάμεση) με τα δεδομένα που ήδη έχετε.

Απαιτήσεις πληροφοριών

Πρακτικές συμβουλές

 

1. Ρωτήστε με σαφήνεια αυτό που χρειάζεστε

Το πρώτο βήμα είναι να ρωτήσετε τον συν-καταχωρίζοντά σας ποια είναι η τιμή αυτού που χρειάζεστε. Για παράδειγμα, την τιμή για τα απαιτούμενα δεδομένα της ποσοτικής κατηγορίας στην οποία σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε την καταχώριση (ανάλογα με τον τύπο της καταχώρισης).

Μπορείτε να διαπραγματευτείτε την πρόσβαση σε επιμέρους μελέτες ή στο σύνολο των δεδομένων που έχουν ήδη υποβληθεί. Εάν χρειάζεστε πρόσβαση μόνο στην κοινή υποβολή και σε κανένα δεδομένο, πρέπει να συμφωνήσετε σχετικά με τον τρόπο λήψης του κωδικού ασφαλείας από τον κύριο καταχωρίζοντα.

Κατά κανόνα, στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα που σχετίζονται με τα δεδομένα και τα έξοδα για τη διεξαγωγή των διοικητικών εργασιών.

Συνήθως, θα έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε μια επιστολή πρόσβασης, η οποία σας επιτρέπει να ανατρέξετε στα δεδομένα που χρειάζεστε για την καταχώρισή σας. Η επιστολή αυτή μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε μακρόχρονες και λεπτομερείς διαπραγματεύσεις και να σας διευκολύνει κατά την καταχώριση, επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιήσετε έγγραφα τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί και καταρτιστεί από τους συν-καταχωρίζοντές σας. Εάν συμφωνείτε με το προτεινόμενο κόστος, μπορείτε να προχωρήσετε με την καταχώρισή σας. 

Εάν έχετε απορίες ή διαφωνείτε με τον τρόπο διαμόρφωσης της τιμής, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περαιτέρω διευκρινήσεις καθώς και τους λόγους για τους οποίους η τιμή διαμορφώθηκε με τον συγκεκριμένο τρόπο.

 

2. Βεβαιωθείτε ότι πληρώνετε μόνο για τα δεδομένα που χρειάζεστε

Το μόνο που πρέπει να πληρώσετε είναι για τα δεδομένα που χρειάζεστε πραγματικά για την καταχώρισή σας.

Δεν χρειάζεται να πληρώσετε για:

 • δεδομένα που ήδη έχετε για την ικανοποίηση της σχετικής απαίτησης (παράμετρος)
 • δεδομένα που δεν χρειάζεστε για την ποσοτική κατηγορία της καταχώρισής σας
 • δεδομένα που δεν χρειάζεστε για τον τύπο της καταχώρισής σας (όπως ενδιάμεσα προϊόντα υπό αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες)
 • δεδομένα που υποβλήθηκαν τουλάχιστον 12 χρόνια πριν για ουσίες με αριθμούς ΕΚ που ξεκινούν με «4», διότι τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς χρέωση.

Έχετε:

 • την υποχρέωση να ζητήσετε την κοινοχρησία δεδομένων που αφορούν δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα,
 • τη δυνατότητα να ζητήσετε την κοινοχρησία δεδομένων που δεν αφορούν δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα,
 • την υποχρέωση να κοινοποιήσετε τα δικά σας δεδομένα, σε περίπτωση που το ζητήσουν οι συν-καταχωρίζοντές σας.

Από τη στιγμή που θα ζητήσετε πρόσβαση σε οποιουδήποτε είδους δεδομένα, τόσο εσείς όσο και οι συν-καταχωρίζοντές σας υποχρεούστε να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καταλήξετε σε συμφωνία με δίκαιο, διαφανή και αμερόληπτο τρόπο.

Εάν προτιμήσετε να βασιστείτε σε δεδομένα διαφορετικά από αυτά των συν-καταχωριζόντων σας, για παράδειγμα λόγω ανεπαρκούς ποιότητας και έλλειψης λεπτομερειών των δεδομένων τους, ή διότι διαθέτετε ισοδύναμα δεδομένα και δεν επιθυμείτε να πληρώσετε ξανά, μπορείτε να επιλέξετε να αποσυρθείτε από τη συγκεκριμένη παράμετρο και να παρέχετε τα δικά σας δεδομένα. 

Έχετε, ωστόσο, υπόψη σας ότι εξακολουθείτε να υποχρεούστε να είστε μέλος της ίδιας κοινής καταχώρισης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αντί για δεδομένα δοκιμών, μπορείτε επίσης να εξετάσετε την πιθανότητα χρήσης απαλλαγών, μεθόδων που δεν βασίζονται σε δοκιμές και συγκριτικών προσεγγίσεων, εφόσον είναι επιστημονικά δικαιολογημένες. 

 

3. Διευκρινίστε τι θα λάβετε ως αντάλλαγμα

Θα πρέπει τουλάχιστον να σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που χρειάζεστε για την καταχώρισή σας. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι το εν λόγω δικαίωμα καλύπτει όλες τις ανάγκες σας που σχετίζονται με την καταχώρισή σας, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της σύνταξης των δελτίων δεδομένων ασφαλείας σας και της ανάπτυξης μέτρων διαχείρισης του κινδύνου. Μπορείτε, ωστόσο, να διαπραγματευτείτε την πρόσβαση στην έντυπη μορφή των μελετών ή το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα για σκοπούς διαφορετικούς του REACH.

Θα πρέπει επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην κοινή υποβολή. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο κύριος καταχωρίζων σάς παρέχει έναν κωδικό ασφαλείας (κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να γίνετε μέλος της κοινής υποβολής στο REACH-IT. Θα πρέπει πάντα να υποβάλλετε την καταχώρισή σας ως μέλος της κοινής υποβολής, ακόμα κι αν δεν κάνετε κοινή χρήση ορισμένων ή όλων των δεδομένων που υποβάλλονται από τον κύριο καταχωρίζοντα. Μπορεί ακόμα να χρειαστεί να καταβάλετε το ποσό που σας αναλογεί για να έχετε πρόσβαση στην κοινή καταχώριση και να λάβετε τον κωδικό ασφαλείας.

Μπορείτε επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης οποιουδήποτε από τα παρακάτω, έχοντας υπόψη ότι ούτε εσείς ούτε ο συν-καταχωρίζων σας είστε υποχρεωμένοι να αγοράσετε ή να πουλήσετε κάποιο από τα εξής:

 • Έκθεση χημικής ασφάλειας (ΕΧΑ):

Για καταχωρίσεις άνω των 10 τόνων ετησίως θα πρέπει να υποβάλετε ΕΧΑ. Μπορείτε να την αγοράσετε από τον συν-καταχωρίζοντά σας ή να τη συντάξετε μόνοι σας. Αν αποφασίσετε να συντάξετε τη δική σας ΕΧΑ, δεν θα επιβαρυνθείτε με το κόστος που σχετίζεται με τη σύνταξη της ΕΧΑ του συν-καταχωρίζοντά σας. Για καταχωρίσεις από 1 έως 10 τόνους ετησίως, δεν απαιτείται ΕΧΑ.

 • Καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της ουσίας:

Καθώς η έκθεση χημικής ασφάλειας δεν είναι απαραίτητη για καταχωρίσεις από 1 έως 10 τόνους ετησίως, θα πρέπει να υποβάλετε περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα «Καθοδήγηση για την ασφαλή χρήση» του φακέλου καταχώρισής σας. Η καθοδήγηση για την ασφαλή χρήση πρέπει να συνάδει με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας που παρέχετε στους πελάτες σας. Μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο επιμερισμού του κόστους σύνταξης της καθοδήγησης για την ασφαλή χρήση από κοινού με τους συν-καταχωρίζοντές σας.

 

4. Ζητήστε ανάλυση του κόστους

Ο επιμερισμός του κόστους θα πρέπει να γίνεται με δίκαιο, διαφανή και αμερόληπτο τρόπο. Για να μπορέσετε να εκτιμήσετε κατά πόσον αυτό ισχύει, θα πρέπει να έχετε πληροφορίες σχετικά με τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την τιμή. Μπορείτε να ζητήσετε ανάλυση κόστους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκε το συνολικό κόστος.

Η εν λόγω ανάλυση είναι υποχρεωτική και πρέπει να περιλαμβάνει απαρίθμηση των εξόδων που σχετίζονται με τα δεδομένα (κατά παράμετρο) και τις διοικητικές εργασίες. Κάθε στοιχείο της ανάλυσης πρέπει να αιτιολογείται και η τιμή πρέπει να σχετίζεται με τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την καταχώρισή σας.
 
Είναι δικαίωμά σας να ζητήσετε και να λάβετε ανάλυση κόστους. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για το συγκεκριμένο αίτημα. Δεν υποχρεούστε να καταβάλετε προκαταβολή, να υπογράψετε συμφωνία περί μη κοινοποίησης ή να καταβάλετε οποιαδήποτε αμοιβή για την πληροφορία αυτή.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες εάν η ανάλυση κόστους που λαμβάνετε δεν είναι αρκετά λεπτομερής. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις το να παραλάβετε μια ιδιαίτερα λεπτομερή ανάλυση κόστους ενδέχεται να είναι δύσκολο και άνευ ουσιαστικού ενδιαφέροντος για τις ανάγκες σας. Μπορείτε να συμφωνήσετε ομόφωνα να τηρείτε ρεαλιστική στάση και να αποφεύγετε την αποσπασματοποίηση ορισμένων ή όλων των στοιχείων για λόγους, ενδεχομένως, μείωσης της τιμής.

 

 

5. Περιγραφή της ανάλυσης κόστους

Πρώτον, αναφέρονται τα έξοδα των δεδομένων. Το ποσό αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τα έξοδα διενέργειας μιας δοκιμής, το κόστος αγοράς δικαιώματος πρόσβασης σε απαιτούμενα δεδομένα ή τα έξοδα εκπλήρωσης της απαίτησης πληροφοριών με μέθοδο που δεν βασίζεται σε δοκιμές. 

Αν για κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο δεν υπάρχουν τιμολόγια, μια ενδεικτική τιμή θα μπορούσε να προκύψει, για παράδειγμα, από τα έξοδα επανάληψης της δοκιμής ή μέσω εκτίμησης. 

Δεύτερον, αναφέρονται τα διοικητικά έξοδα. Αυτά μπορεί να αφορούν τη γενική διαχείριση του φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για τις ουσίες (ΦΑΠΟ) και της κοινής υποβολής.

Στο πλαίσιο των απαιτήσεων πληροφοριών, το κόστος των δεδομένων και τα διοικητικά έξοδα πρέπει να επιμερίζονται. 

Δεν είναι πάντοτε εφικτός ο ακριβής διαχωρισμός του κόστους δεδομένων και των διοικητικών εξόδων. Παρά ταύτα, κάθε στοιχείο κόστους θα πρέπει να αιτιολογείται ούτως ώστε να μπορείτε να προσδιορίζετε ποια στοιχεία κόστους σχετίζονται με τις απαιτήσεις πληροφοριών που σας αφορούν. Παραδείγματα κόστους δεδομένων και διοικητικών εξόδων παρέχονται στο παράρτημα III της Καθοδήγησης σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων. 

6. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληρώσει μόνο τα απαραίτητα διοικητικά έξοδα

Ορισμένα διοικητικά έξοδα μπορεί να αφορούν συγκεκριμένα δεδομένα. Για παράδειγμα, τα έξοδα διενέργειας βιβλιογραφικής έρευνας ή ανάπτυξης επιχειρημάτων για απαλλαγή από την υποβολή δεδομένων σχετίζονται σαφώς με μία παράμετρο και όχι με ολόκληρο τον φάκελο.

Καθώς οφείλετε να πληρώσετε μόνο για τα δεδομένα που χρειάζεστε πραγματικά, δεν χρειάζεται να πληρώσετε διοικητικά έξοδα για κάποια συγκεκριμένα δεδομένα που σχετίζονται με παράμετρο την οποία δεν χρειάζεστε ή που διαθέτετε ήδη.

Ωστόσο, ορισμένα από τα διοικητικά έξοδα δεν αφορούν συγκεκριμένα δεδομένα, αλλά σχετίζονται με τη γενική διαχείριση του ΦΑΠΟ και της κοινής υποβολής. Για παράδειγμα, τα έξοδα επικοινωνίας εντός του ΦΑΠΟ ή διαχείρισης της πρόσβασης (κωδικός ασφαλείας) στην κοινή υποβολή μπορούν να βαρύνουν εξίσου το σύνολο των μελών.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε τον τρόπο επιμερισμού των εξόδων. Επίσης, όλα τα έξοδα πρέπει να αιτιολογούνται.

 

 

7. Συζητήστε το πρόγραμμα αποζημίωσης

Το μερίδιο επί των εξόδων που σας αναλογεί εξαρτάται από τον αριθμό των συν-καταχωριζόντων που μοιράζονται τα δεδομένα. Η διαφορά μεταξύ επιμερισμού του κόστους σε 2 ή 200 καταχωρίζοντες είναι πολύ σημαντική.

Ο τελικός αριθμός των συν-καταχωριζόντων που επιμερίζονται το κόστος μπορεί να μην είναι σαφής κατά τη διαπραγμάτευση. Αυτό σημαίνει ότι ο υπολογισμός της τιμής μπορεί να βασίζεται στον τρέχοντα αριθμό των συν-καταχωριζόντων. Μπορείτε να ελέγξετε τον τρέχοντα αριθμό συν-καταχωριζόντων στον δικτυακό τόπο του ECHA και, αφού πραγματοποιήσετε την καταχώριση, μπορείτε να τον παρακολουθείτε στο REACH-IT.

Η ύπαρξη ενός προγράμματος αποζημίωσης είναι υποχρεωτική και θα διασφαλίσει ότι το κόστος επιμερίζεται ισόποσα. Κάθε φορά που ένας νέος πιθανός καταχωρίζων αγοράζει πρόσβαση σε δεδομένα, το συνολικό κόστος για κάθε συν-καταχωρίζοντα θα μειώνεται. Οι συν-καταχωρίζοντες θα πρέπει να συμφωνήσουν το πότε και το πώς θα υπολογίζεται εκ νέου η τιμή.

Η απόκτηση, ωστόσο, ενός προγράμματος αποζημίωσης μπορεί να είναι πιο δαπανηρή από την πιθανή αποζημίωση. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να συμφωνήσετε ομόφωνα να μην αποκτήσετε κάποιο πρόγραμμα αποζημίωσης με αντάλλαγμα, ενδεχομένως, επιπλέον μείωση της τιμής στον νέο συν-καταχωρίζοντα. Για να απαλλαγείτε από την υποχρέωση απόκτησης προγράμματος αποζημίωσης, πρέπει να εξασφαλίσετε τη συγκατάθεση όλων των καταχωριζόντων, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών καταχωριζόντων, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την απόκτησή του ακόμη και εάν όλοι οι προηγούμενοι καταχωρίζοντες έχουν συμφωνήσει για το αντίθετο. 

 

 

8. Ζητήστε πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους

Οι συν-καταχωρίζοντές σας μπορούν να συμφωνήσουν οποιαδήποτε μέθοδο επιμερισμού του κόστους θεωρούν κατάλληλη. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε το ιστορικό κόστος είτε το κόστος αντικατάστασης. Το ιστορικό κόστος βασίζεται στα πραγματικά τιμολόγια, ενώ το κόστος αντικατάστασης συνίσταται στο κόστος για την επανεκτέλεση της δοκιμής.

Ο πλέον προφανής τρόπος κοινοχρησίας δεδομένων είναι να επιβαρύνεται ο κάθε καταχωρίζων με το κόστος των πληροφοριών που χρειάζεται. 

Επιπλέον, οι συν-καταχωρίζοντές σας μπορούν να εφαρμόσουν προσαυξήσεις και μειώσεις στη συνολική τιμή. Οι εν λόγω προσαυξήσεις και μειώσεις πρέπει να είναι αποτέλεσμα συμφωνίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο για τα τυπικά στοιχεία κόστους στην κοινοχρησία δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο. Εάν έχετε αμφιβολίες, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες και επεξηγήσεις.

 

9. Καταλήξτε σε συμφωνία σχετικά με τα μελλοντικά έξοδα

Δεν μπορείτε να υποχρεωθείτε να πληρώσετε προκαταβολικά για ενδεχόμενα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ωστόσο, πρέπει να συμφωνήσετε με τους συν-καταχωρίζοντές σας να καθιερώσετε ένα σύστημα που θα καλύπτει τα όποια μελλοντικά έξοδα, για παράδειγμα, τα έξοδα για την αυτόβουλη επικαιροποίηση των φακέλων ή τα έξοδα για την εκπόνηση των μελετών που ζητούνται κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των φακέλων. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, βεβαιωθείτε ότι πληρώνετε μόνο για όσα χρειάζεστε προκειμένου να συμμορφωθείτε με τον κανονισμό REACH. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5.5.5 «Νέες μελέτες» της Καθοδήγησης σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων. 

 

10. Συζητήστε τους τρόπους πληρωμής

Οι καταχωρίζοντες μπορούν ελεύθερα να συμφωνήσουν οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής επιθυμούν. Δεν υπάρχει καμία νομική υποχρέωση που να προϋποθέτει ειδική μεταχείριση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), αλλά είναι σημαντικό οι διαπραγματεύσεις να διεξάγονται κατά τρόπο προσαρμοσμένο σε αυτές. Αυτό μπορεί να εντάσσεται στο πλαίσιο καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας, όπως απαιτείται από τον κανονισμό REACH. Μπορείτε, για παράδειγμα, να συμφωνήσετε να γίνει τμηματική αποπληρωμή.

Τι γίνεται αν...;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, κατά τις διαπραγματεύσεις εσείς και οι συν-καταχωρίζοντές σας καταλήγετε σε συμφωνία που ικανοποιεί αμφότερα τα μέρη. Μπορεί, όμως, να αντιμετωπίσετε κάποιες δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις σας.

 

Τι γίνεται αν δεν λάβω απάντηση;

Δοκιμάστε άλλους τρόπους επικοινωνίας, όπως μέσω συστημένης επιστολής, μέσω τηλεφώνου, αναζητώντας άλλα άτομα στην εταιρεία, κ.λπ., φροντίζοντας να διατηρείτε αρχείο σχετικά με τις ενέργειές σας. Σε περίπτωση που το μήνυμα ληφθεί από τον παραλήπτη και εξακολουθείτε να μην λαμβάνετε απάντηση, στείλτε μήνυμα υπενθύμισης με εύλογη προθεσμία απάντησης και ενημερώστε ότι σε περίπτωση που  το αίτημά σας αγνοηθεί θα προσφύγετε στον ECHA για την επίλυση της διαφοράς.

 

Τι γίνεται αν η απάντηση δεν καλύπτει τις ερωτήσεις μου;

Επαναλάβετε τις ερωτήσεις σας επισημαίνοντας ότι εάν δεν λάβετε απάντηση έως μια ορισμένη ημερομηνία, αυτό θα θεωρηθεί έλλειψη διαφάνειας ή μη καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας. Επίσης, ενημερώστε ότι σε περίπτωση που το αίτημά σας αγνοηθεί θα προσφύγετε στον ECHA για την επίλυση της διαφοράς.

 

Τι γίνεται αν δεν συμφωνώ με την προτεινόμενη τιμή;

Πρέπει να αμφισβητήσετε με αντικειμενικό τρόπο την προτεινόμενη τιμή. Θα μπορούσατε, για παράδειγμα, να επιδείξετε προσφορά από κάποιο άλλο εργαστήριο ή να ζητήσετε πληροφορίες κόστους για επιμέρους στοιχεία, προσαυξήσεις και μειώσεις, ή να προτείνετε μια εναλλακτική τιμή εξηγώντας γιατί τη θεωρείτε πιο πρόσφορη. 

Επισημαίνεται ότι παρότι η τιμή μπορεί να σας φαίνεται υπερβολικά υψηλή, μπορεί να αιτιολογείται αντικειμενικά με βάση αποδεικτικά στοιχεία. Παρότι η κοινοχρησία δεδομένων και η κοινή υποβολή βάσει του κανονισμού REACH δεν αποσκοπούν στην αποκόμιση κέρδους, απαιτείται, για λόγους δίκαιου επιμερισμού του κόστους, ο κάθε καταχωρίζων να καλύπτει το μερίδιο που του αναλογεί στο κόστος καταχώρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Ενημερωτικό δελτίο για τα τυπικά στοιχεία κόστους σε διαπραγματεύσεις κοινοχρησίας δεδομένων.

 

 

Τι γίνεται αν η διαδικασία έχει διεξαχθεί κατά τρόπο δίκαιο, διαφανή και αμερόληπτο, αλλά παρόλα αυτά δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να πληρώσω την τιμή αυτή;

Εάν θεωρείτε ότι παρότι το κόστος είναι αιτιολογημένο δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να το επωμιστείτε, μπορείτε να ζητήσετε συμβουλές σχετικά με εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης από τους φορείς του κλάδου σας ή τις τοπικές αρχές.

 

Τι γίνεται αν έχω κάνει όλες τις ερωτήσεις που θέλω, αλλά εξακολουθώ να είμαι πεπεισμένος/η ότι η τιμή δεν είναι δίκαιη, διαφανής ή αμερόληπτη;

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξηγήσει με σαφήνεια στους συν-καταχωρίζοντές σας τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι η τιμή δεν είναι δίκαιη, διαφανής ή αμερόληπτη.  Ως έσχατη λύση, αν δεν μπορείτε να συμφωνήσετε με τους συν-καταχωρίζοντές σας σχετικά με τα δεδομένα, τον επιμερισμό του κόστους και την πρόσβαση στην κοινή υποβολή (κωδικός ασφαλείας), ο ECHA μπορεί να εξετάσει την περίπτωσή σας. Η προσφυγή στον ECHA για την επίλυση διαφοράς είναι δωρεάν και δεν απαιτεί νομική υποστήριξη. Το μόνο που θα σας ζητηθεί είναι να υποβάλετε όλες τις αποδείξεις για τις διαπραγματεύσεις που διεξαγάγατε.

Προτού απευθυνθείτε για οποιαδήποτε διαφορά στον ECHA, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποδείξετε ότι έχετε καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να καταλήξετε σε συμφωνία και ότι έχετε αναφέρει όλους τους προβληματισμούς σας απευθείας στο άλλο μέρος. 

Σε περίπτωση προσφυγής για την επίλυση διαφοράς, ο ECHA αξιολογεί τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων και το κόστος αυτής. Αξιολογείται επίσης εάν η πρόσβαση στην κοινή υποβολή (κωδικός ασφαλείας) γίνεται κατά τρόπο δίκαιο, διαφανή και αμερόληπτο. 

Ο ECHA δεν αξιολογεί την τιμή καθαυτή ούτε το κατά πόσον είναι θεμιτή. Εάν ο ECHA κρίνει ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια από εσάς προκειμένου να καταλήξετε σε συμφωνία, άλλα όχι από τους συν-καταχωρίζοντές σας, μπορεί να σας επιτρέψει να αναφέρετε τα δεδομένα που αποτελούν το αντικείμενο της διαφοράς και να αποκτήσετε πρόσβαση στην κοινή υποβολή (κωδικός ασφαλείας).

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1