Υποβολή του φακέλου καταχώρισής σας

Εάν έχετε εκπονήσει τον φάκελο καταχώρισής σας στο IUCLID, πρέπει να τον υποβάλετε στον ECHA μέσω του REACH-IT. Το REACH-IT είναι το κεντρικό σύστημα ΤΠ μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν, να επεξεργάζονται και να διαχειρίζονται με ασφάλεια τα δεδομένα και τους φακέλους τους. Αφού ετοιμάσετε το αρχείο σας στον μορφότυπο IUCLID και ελέγξετε το μέγεθος και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησής σας, ο οδηγός υποβολής του REACH-IT θα σας βοηθήσει να διεκπεραιώσετε κάθε στάδιο της διαδικασίας υποβολής.

Πριν ξεκινήσετε

Βεβαιωθείτε ότι...

 • τα στοιχεία σας στο REACH-IT είναι επικαιροποιημένα. Ελέγξτε:
  • τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησής σας. Ο ECHA ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας βοηθήσει με την υποβολή,
  • το μέγεθος της επιχείρησης. Οι εν λόγω πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του τέλους καταχώρισης. Ελέγξτε την κατηγορία μεγέθους της επιχείρησής σας στην ιστοσελίδα «Τέλη για τις ΜΜΕ σύμφωνα με τους κανονισμούς REACH και CLP».
 • ότι ο φάκελος σας έχει ελεγχθεί μέσω του εργαλείου "Βοηθός επικύρωσης" (Validation Assistant) του IUCLID
 • ότι έχετε αποθηκεύσει το σωστό αρχείο IUCLID στον υπολογιστή σας.

 

Ενέργειες σε περίπτωση που είστε ο κύριος καταχωρίζων

Ως κύριος καταχωρίζων πρέπει:

 1. Να δημιουργήσετε την κοινή υποβολή στο REACH-IT,
 2. Να κοινοποιήσετε τον κωδικό ασφαλείας στους καταχωρίζοντες μέλη, και
 3. Να υποβάλετε τον φάκελο κύριου καταχωρίζοντος, ο οποίος περιέχει το κοινό τμήμα της καταχώρισης.

Ο φάκελος του κύριου καταχωρίζοντος θα πρέπει να υποβληθεί αρκετά πριν από τα τέλη Μαρτίου 2018. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι καταχωρίζοντες μέλη θα έχουν αρκετό χρόνο για να υποβάλουν τους φακέλους τους εντός της προθεσμίας ήτοι μέχρι την 31η Μαΐου 2018.

Τα μέλη μπορούν να υποβάλουν τους φακέλους τους κατόπιν της πρόσβασής τους στον κοινό φάκελο -χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που έλαβαν από τον κύριο καταχωρίζοντα- και μόνο μετά την επιτυχή υποβολή του φακέλου του κύριου καταχωρίζοντος.

 

Ενέργειες σε περίπτωση που είστε καταχωρίζων μέλος

Ως καταχωρίζων μέλος πρέπει:

 1. Να αποκτήσετε πρόσβαση στην κοινή υποβολή χρησιμοποιώντας τον κωδικό ασφαλείας που θα λάβετε από τον κύριο καταχωρίζοντα,
 2. Να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό ασφαλείας για να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στην κοινή υποβολή στο REACH-IT, και
 3. Να υποβάλετε τον φάκελό σας ως μέλος μέσω του REACH-IT.

Εάν ο φάκελος καταχώρισής σας ως μέλος βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τον κύριο καταχωρίζοντα, μπορείτε εύκολα να εκπονήσετε και να υποβάλετε τον φάκελό σας απευθείας στο REACH-IT.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)