Τι «πρέπει» και τι «δεν πρέπει» να κάνετε στις διαπραγματεύσεις κοινοχρησίας δεδομένων

Αυτές οι συμβουλές για το «Τι να κάνετε και τι να αποφεύγετε» μπορούν να σας εξασφαλίσουν επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεών σας σε θέματα κοινοχρησίας δεδομένων.

 

Τι να κάνετε Τι να αποφεύγετε
Να είστε αξιόπιστοι, συνεπείς και ανοιχτοί σε όλες τις διαπραγματεύσεις

Μην περιμένετε από τους άλλους να κάνουν τη δική σας δουλειά

Να τηρείτε τις νόμιμες προθεσμίες

Μην επιτρέπετε να καθυστερήσει υπερβολικά η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων

Διατηρείτε γραπτό αρχείο όλων των σταδίων των διαπραγματεύσεων, όλων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, των τηλεφωνικών κλήσεων και των συναντήσεων

Μην αποκαλύπτετε εμπιστευτικές ή εμπορικώς ευαίσθητες πληροφορίες

 Αντιμετωπίζετε την εταιρεία/ το άτομο με το οποίο διαπραγματεύεστε όπως θα θέλατε να σας αντιμετωπίζουν

Μην αγνοείτε το κόστος (χρόνο, πόρους, κ.λπ.) που συνεπάγονται οι διαπραγματεύσεις

Να είστε σαφείς και ξεκάθαροι ως προς αυτά που επιδιώκετε

Μην καθυστερείτε

Δείχνετε κατανόηση όσον αφορά τις δυνατότητες, το μέγεθος και την κατάσταση του μέρους με το οποίο διαπραγματεύεστε

Μην στέλνετε συγκεχυμένα μηνύματα

Απαντάτε αμέσως σε όλα τα εύλογα αιτήματα/ ερωτήματα/ μηνύματα

Μην παραβλέπετε τυχόν ζητήματα που σας επισημαίνονται

Παρέχετε στο άλλο μέρος τα θεμιτά και εύλογα χρονικά περιθώρια για να σας απαντήσει

Μην διαπραγματεύεστε την τιμή χωρίς να λαμβάνετε υπόψη αντικειμενικά κριτήρια

Μην στηρίζετε τις διαπραγματεύσεις στα δεδομένα και την τιμή τους

Αξιολογείτε με κριτικό πνεύμα κάθε πληροφορία που λαμβάνετε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων

Να είστε συγκεκριμένοι αν διαφωνείτε με ό,τι σας προτείνουν

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)