Τι είναι το IUCLID;

Το IUCLID είναι εφαρμογή λογισμικού για την καταγραφή, αποθήκευση, διατήρηση και ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις εγγενείς και επικίνδυνες ιδιότητες των χημικών ουσιών. Ο ECHA αναπτύσσει το λογισμικό σε συνεργασία με τον (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης).

Βάσει του κανονισμού REACH, οι πληροφορίες που υποβάλλονται στον ECHA πρέπει να υποβάλλονται στον μορφότυπο του IUCLID. Ο ECHA παρέχει το λογισμικό δωρεάν στον δικτυακό τόπο του IUCLID 6.

Προτού ξεκινήσετε να εργάζεστε με το IUCLID, είναι σημαντικό να εξοικειωθείτε με τον τρόπο διάρθρωσης των πληροφοριών καταχώρισης και με την ορολογία που χρησιμοποιείται στην εφαρμογή. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο με τα δικά σας δεδομένα και να διαβάσετε τα εγχειρίδια χρήστη. Επίσης, χρήσιμη τεκμηρίωση σχετικά με το λογισμικό διατίθεται στον δικτυακό τόπο του IUCLID καθώς και στο ίδιο το IUCLID.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)