Prepare for updating your registration

Προετοιμασία για την επικαιροποίηση της καταχώρισής σας

Στα βήματα που περιγράφονται κατωτέρω επεξηγείται η διαδικασία επικαιροποίησης της καταχώρισής σας για τις περιπτώσεις στις οποίες αναγνωρίζετε ότι είναι αναγκαία η επικαιροποίηση.

 

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο REACH-IT
 • Η πρόσβαση στο REACH-IT είναι δυνατή από την αρχική σελίδα του ECHA.
 • Εάν πρέπει να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, κάντε κλικ στην επιλογή «Forgot password?» (Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;) της σελίδας σύνδεσης στους λογαριασμούς του ECHA. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται μέχρι τέλους. Για να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, πρέπει να θυμάστε το όνομα χρήστη και την απάντηση που έχετε δώσει στην ερώτηση ασφαλείας. Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την ανάκτηση των κωδικών πρόσβασης REACH-IT διατίθενται στο εγχειρίδιο με τίτλο «ECHA Accounts Manual for Industry Users» (Εγχειρίδιο λογαριασμών του ECHA για τους χρήστες του κλάδου»).
 • Εάν πρέπει να ανακτήσετε το όνομα χρήστη σας, κάντε κλικ στην ενότητα «Forgot username?» (Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;) της σελίδας σύνδεσης στους λογαριασμούς του ECHA. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται μέχρι τέλους. Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την ανάκτηση του ονόματος χρήστη REACH-IT διατίθενται στο εγχειρίδιο με τίτλο «ECHA Accounts Manual for Industry Users» (Εγχειρίδιο λογαριασμών του ECHA για τους χρήστες του κλάδου»).
 • Οι κωδικοί πρόσβασης στους λογαριασμούς του ECHA λήγουν κάθε τρεις μήνες. Συνιστάται να ανανεώνετε εγκαίρως τον κωδικό πρόσβασής σας. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβασή σας στις εφαρμογές του ECHA τηρείται συνεχώς ενημερωμένη.

 

2. Ελέγξτε αν η επικαιροποίησή σας μπορεί να πραγματοποιηθεί στο REACH-IT

Δεν απαιτείται η υποβολή φακέλου IUCLID για όλες τις επικαιροποιήσεις. Στο REACH-IT αναφέρονται οι ακόλουθες επικαιροποιήσεις:

 • Εάν δεν παρασκευάζετε ή δεν εισάγετε πλέον μια ουσία, πρέπει να κοινοποιήσετε την παύση της παρασκευής ή της εισαγωγής στον ECHA χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «cease manufacture or import» (παύση παρασκευής ή εισαγωγής) που είναι διαθέσιμη στη σελίδα «Reference number page» (Σελίδα αριθμού αναφοράς) της ουσίας.
 • Επανέναρξη παρασκευής ή εισαγωγής χωρίς να απαιτείται εκ νέου καταχώριση, εκτός εάν έχετε προβεί σε παύση παρασκευής ή εισαγωγής μετά τη λήψη σχεδίου απόφασης αξιολόγησης [περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στους πρακτικούς οδηγούς «How to act in a substance evaluation» (Ενέργειες στο πλαίσιο αξιολόγησης ουσίας) και «How to act in a dossier evaluation» (Ενέργειες στο πλαίσιο αξιολόγησης φακέλου)]. Μόλις κοινοποιήσετε την επανέναρξη παρασκευής ή εισαγωγής, πρέπει να ελέγξετε αν απαιτούνται και αλλαγές στον φάκελο.
 • Αλλαγή της επωνυμίας ή της διεύθυνσης της επιχείρησης (η αλλαγή που προκύπτει πραγματοποιείται στους λογαριασμούς του ECHA).
 • Αλλαγή μεγέθους της επιχείρησης.
 • Μεταβολή νομικής οντότητας (διάσπαση/συγχώνευση/αλλαγή αποκλειστικού αντιπροσώπου). Πρέπει να ελέγξετε αν απαιτούνται και αλλαγές στον φάκελο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επικαιροποιήσεις της καταχώρισης, βλ. ενότητα 7 «Πότε και πώς επικαιροποιείται μια καταχώριση» του εγγράφου «Καθοδήγηση σχετικά με την καταχώριση».

 

3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο σύνολο δεδομένων της ουσίας σας στο IUCLID

Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, για να επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες της καταχώρισής σας, θα πρέπει να επικαιροποιήσετε το σύνολο δεδομένων της ουσίας σας στο IUCLID, να δημιουργήσετε φάκελο και να τον υποβάλετε στον ECHA μέσω του REACH-IT.

 • Ο ECHA δεν υποστηρίζει την υποβολή φακέλων με εκδόσεις του IUCLID που είναι παλαιότερες από το IUCLID 6. Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία «IUCLID Cloud migration» (υπηρεσία μετάβασης στο υπολογιστικό νέφος του IUCLID) για να μεταφέρετε τον φάκελό σας στο IUCLID 6.
 • Χάρη στις υπηρεσίες IUCLID Cloud, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση του IUCLID στο υπολογιστικό νέφος, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε το IUCLID στον υπολογιστή σας ή στους διακομιστές της εταιρείας σας. Η υπηρεσία παρέχει αποθηκευτικό χώρο έως 5 GB δεδομένων ανά νομική οντότητα.

Σε περίπτωση που δεν έχετε πλέον πρόσβαση στο σύνολο δεδομένων της ουσίας σας, μπορείτε, ως έσχατη λύση, να επικοινωνήσετε με τον ECHA.

Prepare for updating your registration related