Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διανομείς

Διανομείς

You are a distributor if:

  • you source a chemical substance or a mixture within the EEA, store it and then place it on the market for someone else (also under your own brand without changing its chemical composition in any way).

You are not a distributor if:

  • you buy chemicals from outside the EEA and place them straight on the market in the EEA – then you are an importer;
  • you buy chemicals within the EEA and mix them with other chemicals, dilute them or (re)fill containers, before supplying them to others – then you are a downstream user.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2