Praktiski piemēri – REACH reģistrācija

Šie piemēri, gadījumu izpētes un scenāriji attēlo situācijas, ar kādām jums var nākties saskarties, sagatavojot savu REACH reģistrāciju. Kā vienkāršotas prezentācijas tās papildina praktiskos ieteikumus, kuri sniegti REACH 2018 tīmekļa lapās.

 

3. Risiniet organizatoriskos jautājumus ar saviem līdzreģistrētājiem

Saskaņā ar REACH nepieciešams nodrošināt taisnīgu, pārskatāmu un nediskriminējošu datu izmaksu sadali. Šie dokumenti sniegs noradījumus, ka to izdarīt.

 

Novērtējiet vielu radītos apdraudējumus un riskus

Šie piemēri balstās uz reālām situācijām un ataino ieteicamos pasākumus, lai iegūtu informāciju, kura nepieciešama vielas reģistrēšanai. Tie palīdzēs novērtēt jūsu ķīmisko vielu radītos apdraudējumus un riskus.

Piemēri jāapskata kopā ar ieteikumiem, kas sniegti Praktiskā rokasgrāmata MVU vadītājiem un REACH koordinatoriem.

 

Reģistrācijas vielām 1–10 tonnu apjomā gadā

 

Reģistrācijas vielām 10–100 tonnu apjomā gadā

 

5. Sagatavojiet savu reģistrāciju kā IUCLID dokumentāciju

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)