Vai mana viela ir jāreģistrē?

Kad uzzināt savas vielas identitāti, Jums jānoskaidro, vai šī viela ir jāreģistrē, vai arī tā ir atbrīvota no reģistrācijas.

Varat pārbaudīt, vai viela jau ir reģistrēta ECHA tīmekļa vietnē, un tā būs pirmā norāde par to, vai šī viela ir jāreģistrē.

 

1. posms. Pārbaudiet, vai viela kā tāda ir atbrīvota no reģistrācijas

Turpmāk minētās vielas nav jāreģistrē, neatkarīgi no lietošanas veida.

 • Polimēri — vielas, kas atbilst polimēru definīcijai saskaņā ar REACH, nav jāreģistrē, bet monomēri un citas vielas, ko izmanto polimēra ražošanai, var būt jāreģistrē.
 • Vielas, kas iekļautas REACH V pielikumā — šajā sarakstā raksturotas 13 plašas vielu kategorijas.
 • Vielas, kas iekļautas REACH IV pielikumā — šajā sarakstā iekļautas 68 zema riska vielas, un parasti tās ir dabiskas izcelsmes, tostarp ūdens.
 • Radioaktīvās vielas — vielas, kas izdala tādu radiāciju, ka cilvēki un vide ir jāaizsargā, tiek reglamentētas ar Euratom direktīvu.
 • Vielas, kam piemēro valsts atbrīvojumu aizsardzības nolūkiem.
2. posms. Pārbaudiet, vai vielas lietošanas veids ir atbrīvots no reģistrācijas
Turpmāk minētās vielas nav jāreģistrē, ja tās lieto tikai tā, kā norādīts.
 
Ja vielai ir kāds papildu lietošanas veids, tas ir jāreģistrē.
 • Neizolēti starpprodukti — starpprodukti, kas sintēzes laikā netiek apzināti aizvadīti no aprīkojuma, kurā notiek sintēze (izņemot paraugu ņemšanu).
 • Vielas, ko lieto uz ražojumiem un procesiem orientētai pētniecībai un tehnoloģiju izstrādei (PPORD) — šīs vielas ir atbrīvotas no reģistrācijas uz pieciem gadiem (ar iespējamu pagarinājumu), ja paziņojat savas PPORD darbības ECHA.
 • Vielas, ko lieto pārtikā vai lopbarībā (tostarp kā piedevas vai aromatizētājus).
 • Vielas (aktīvās vielas vai palīgvielas), ko lieto cilvēkiem paredzētajās zālēs vai veterinārajās zālēs.
 • Aktīvās vielas, ko lieto biocīdos vai augu aizsardzības līdzekļos. Tās tiek uzskatītas par jau reģistrētām vielām.

 

3. posms. Pārbaudiet, vai viela nav atbrīvota no reģistrācijas tās izcelsmes vai vēstures dēļ
Turpmāk minētās vielas nav jāreģistrē:
 • Jau reģistrētās atkārtoti importētās vielas.
 • Vielas, kas atrodas muitas uzraudzībā, lai veiktu to reeksportu.
 • Atkritumi — vielas, kas tiek izmestas kā atkritumi (sadzīves, profesionālie vai rūpnieciskie atkritumi), kā definēts Atkritumu pamatdirektīvā, nav jāreģistrē, bet vielas, kas iegūtas no atkritumu reģenerācijas, parasti ir jāreģistrē, izņemot
 • Jau reģistrētās reģenerētās vielas.
Uz turpmāk minētajām vielām attiecas īpaši noteikumi saskaņā ar REACH, bet tās nav atbrīvotas no reģistrācijas.
 
 • Nanodaļiņas.
 • Nekaitīgas vielas un neklasificētās vielas.
 • Vielas kosmētikas līdzekļos.
 • Materiāli, kam ir saskare ar pārtiku.
 • Degvielas.
 • Vielas, kas ietilpst preparātos zemāk par noteiktām robežkoncentrācijām.
 • Ražotnē izolēti vai transportēti izolēti starpprodukti.
 • Īpaši bīstamas vielas.
 • Licencējamas vai ierobežojamas vielas.
 • Vielas, kuras vēl kāds cits ir paziņojis saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK.
Ja iepriekš esat iesniedzis paziņojumu, Jūsu paziņojums pašlaik tiek atzīts par reģistrāciju saskaņā ar REACH un Jums ir pienākums to regulāri atjaunināt.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)