No iesniegšanas līdz lēmuma pieņemšanai

Pēc iesniegšanas ar Jūsu dokumentāciju tiks veiktas šeit aprakstītās darbības.

 

1. Darbības noteikumu pārbaude

Darbības noteikumu pārbaudē pārliecinās, ka ECHA var apstrādāt Jūsu dokumentāciju. Piemēram, ECHA pārbauda, vai Jūsu dokumentācija sagatavota atbilstošā IUCLID formātā un vai konkrēta administratīvā informācija atbilst Jūsu iesniegšanas veidam.

Ja darbības noteikumu pārbaude bijusi sekmīga, tas tikai apliecina, ka Jūsu dokumentācija ir pieņemta apstrādei, taču tas nenozīmē, ka reģistrācija ir noslēgusies. Pēc sekmīgas darbības noteikumu pārbaudes Jūs saņemsiet iesniegšanas numuru. Tas ir Jūsu atsauces numurs visā ar reģistrāciju saistītajā korespondencē līdz brīdim, kad saņemsiet reģistrācijas numuru.

Ja Jūsu dokumentācijas darbības noteikumu pārbaude būs nesekmīga, Jums dokumentācija būs jāizlabo un jāiesniedz atkārtoti.

 

2. Tehniskā pilnīguma pārbaude

Kad dokumentācija ir pieņemta apstrādei, nākamais solis ir tehniskā pilnīguma pārbaude. Šajā posmā Jūsu dokumentācija tiek pārbaudīta, lai pārliecinātos, ka tajā iekļauta visa REACH regulā prasītā informācija. Šajā pārbaudē tiek arī manuāli pārbaudīti konkrēti elementi, ko nevar pārbaudīt automātiski. Ja trūks informācijas, Jums būs atkārtoti jāiesniedz pilnīga dokumentācija noteiktā termiņā.

Ja Jūsu dokumentācijas tehniskā pilnīguma pārbaude būs nesekmīga, būs atļauts tikai vēl viens iesniegšanas mēģinājums. Ja neesat pārliecināts par to, kāda informācija Jums vēl jāsniedz, sazinieties ar ECHA palīdzības dienestu. Ja arī otrais mēģinājums būs nesekmīgs, Jums būs jāsagatavo jauns iesniegums. Ja būsiet nomaksājis reģistrācijas maksu, tā netiks atgriezta.

 

3. Rēķins par reģistrācijas maksu

Tehniskā pilnīguma pārbaudes laikā Jūs sistēmā REACH-IT saņemsiet rēķinu par reģistrācijas maksu. Šis rēķins jāapmaksā norādītajā termiņā.

Ja nenomaksāsiet visu maksu līdz rēķinā norādītajam termiņam, Jūsu dokumentācija tiks noraidīta un Jums būs jāiesniedz jauns reģistrācijas pieteikums. ECHA nevar pieņemt novēlotus maksājumus. Ja apmaksu veiksiet novēloti, Jūsu reģistrācija tiks noraidīta un būs jāiesniedz jauns reģistrācijas pieteikums. Noraidīšanas gadījumā ECHA nevar atmaksāt iemaksātās maksas.

 

4. Lēmums par Jūsu reģistrāciju

Lēmumu par reģistrāciju Jūs no ECHA saņemsiet sistēmā REACH-IT.

Ja tehniskā pilnīguma pārbaude ir sekmīga un rēķins ir apmaksāts, Jūsu dokumentācija ir uzskatāma par pilnīgu un Jūs saņemsiet reģistrācijas numuru. Reģistrācijas datums ir datums, kurā Jūs no ECHA saņemat reģistrācijas pieteikuma numuru.

Ja dokumentācijas tehniskā pilnīguma pārbaude arī otrajā reizē bijusi nesekmīga vai Jūs neapmaksājat maksu savlaicīgi, dokumentācija tiks noraidīta.

 

5. Jūsu dokumentācijā iekļautās informācijas publicēšana

ECHA savā tīmekļa vietnē automātiski publicēs visu to Jūsu reģistrācijas dokumentācijas informāciju, kas nav konfidenciāla. Varat iesniegt informācijas konfidencialitātes pieprasījumu, kuru ECHA izvērtēs. Ja konfidencialitātes pieprasījums nav pietiekami pamatots, informācija tiks publicēta. Vairāk lasiet mūsu tīmekļa vietnē Informācijas no dokumentācijām publicēšana.

Paziņošana Jūsu klientiem

Pēc reģistrācijas Jums var būt jāatjaunina savas vielas drošības datu lapa.

Drošības datu lapas jāatjaunina šādos gadījumos:

  • ja Jums ir jauna informācija par vielas bīstamību vai riska pārvaldības pasākumiem;
  • ja ir piešķirta vai noraidīta licence Jūsu vielas lietošanas veidam;
  • ja Jūsu vielas lietošanas veids ir ticis ierobežots.

Kad atjaunināt drošības datu lapu pēc REACH reģistrācijas, neaizmirstiet tajā iekļaut reģistrācijas numuru.

Uzturiet savu reģistrāciju vienmēr aktuālu

Jūsu pienākums ir uzturēt reģistrāciju aktuālu. Tas nepieciešams, piemēram, ja:

  • Jūs maināt vielas sastāvu;
  • Jūs palielināt ražošanas apjomu un uz Jums attiecas jauns tonnāžas diapazons;
  • Jūs saņemat papildu informāciju, piemēram, saistībā ar Jūsu vielas klasificēšanu un marķēšanu.

Neaizmirstiet uzturēt aktuālu arī informāciju par Jūsu uzņēmumu un citu administratīvo informāciju.

Visus atjauninājumus pēc iespējas drīzāk jāiesniedz aģentūrai ECHA sistēmā REACH-IT. Par dažiem atjauninājumiem tiek iekasēta maksa.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)