Skip to Content
Skip to Content

Reģistrācija

Reģistrācija ir dokumentu iesniegšana ECHA, kas pierāda, ka ar Jūsu vielu droši rīkojas visā piegādes ķēdē, nodrošinot cilvēku veselības un vides aizsardzību.

Iesniedzamie dokumenti ir atkarīgi no vielas apjoma, ko laižat tirgū, vielas bīstamības un apstākļa, vai šo vielu lieto tikai kā starpproduktu citas vielas ražošanai stingri kontrolētos apstākļos.

Šie dokumenti ir jāiesniedz, iekļaujot tos reģistrācijas dokumentācijā. Reģistrācijas dokumentācija satur aprakstu par vielas lietošanas veidiem, fizikāli ķīmiskajām, ekotoksikoloģiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām, kā arī bīstamības un riska novērtējumu, parādot, kā tiek kontrolēti riski, ko rada vielas lietošana.

Reģistrācijas pieteikumus iesniedz IUCLID formātā, izmantojot rīku, ko sauc par REACH-IT. Parasti jāmaksā arī reģistrācijas maksa.

 

 

Reģistrācija attiecas uz vielām

Katrai vielai nepieciešams savs reģistrācijas pieteikums. Ja strādājat ar vielu maisījumiem, piemēram, mazgāšanas līdzekļiem un krāsvielām, vai izstrādājumiem, kas izdala vielas, jāreģistrē dažādās vielas, kas ietilpst maisījumā vai izstrādājumā.

Jums arī jāidentificē savas vielas un jāpiešķir tām nosaukums saskaņā ar vienotiem noteikumiem un kritērijiem, lai varētu redzēt, vai Jūsu vielas ir tās pašas, kas citos uzņēmumos. Šādā gadījumā reģistrācija jāveic kopīgi.

 

Jums jāveic reģistrācija kopīgi ar citiem uzņēmumiem
Reģistrācijas termiņi atšķiras

Uzsākot darbību

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1