How to update your previously notified substance (NONS)

Kā atjaunināt iepriekš paziņotās vielas (<i>NONS</i>)

Vielas, par kurām paziņots saskaņā ar Direktīvā 67/548/EEK paredzēto paziņošanu par jaunām vielām (NONS), kas bija spēkā pirms REACH, tiek uzskatītas par reģistrētām.

Katram paziņojumam saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 2008. gadā tika piešķirts reģistrācijas numurs. Savam NONS paziņojumam piešķirto reģistrācijas numuru jūs varat pieprasīt līdz 2022. gada jūlijam.

Ja savu reģistrācijas numuru neesat pieprasījis, bet vēlaties atsākt ražošanu vai importu, jums sava viela ir jāreģistrē REACH sistēmā kā jaunam reģistrētājam.

Arī NONS reģistrētājiem ir jāatjaunina savas reģistrācijas, un REACH informācijas prasības atšķiras no Direktīvā 67/548/EEK noteiktajām prasībām. Tomēr atjaunināšana ne vienmēr nozīmē, ka jums ir jāsniedz visa REACH prasītā informācija. Informācija, kas būs nepieciešama šādu reģistrāciju atjaunināšanai, ir atrodama ECHA rokasgrāmatas “Kā sagatavot reģistrāciju un PPORD dokumentāciju” 4. pielikumā. Tā būs atkarīga no jūsu konkrētās situācijas.

Jebkurā gadījumā, atjauninot reģistrāciju, ir jānorāda klasifikācija un marķējums saskaņā ar CLP, un tad atbilstoši konkrētajai situācijai situācijai tiks veikta pilnīguma pārbaude, ievērojot turpmākajās sadaļās minēto.

Atjauninot informāciju ar mērķi palielināt tonnāžas diapazonu vai kļūt par kopīgā iesnieguma galveno dokumentācijas iesniedzēju, dokumentācijai jāatbilst visām REACH regulā noteiktajām informācijas prasībām.

Turpmākajos punktos izskaidrots, kā atjaunināt iepriekš paziņotās vielas reģistrāciju.

 

1. Pievienošanās kopīgam iesniegumam vai tā izveide

Jūsu paziņojums saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK tika iekļauts ECHA datubāzē kā “individuāla reģistrācija”. Tomēr jums tāpat kā jebkuram reģistrētājam ir jāiesniedz kopīgs pieteikums.

Tāpēc pirms atjaunināšanas pārbaudiet, vai par šo vielu ir iesniegts kopīgs iesniegums. Ja kopīgs iesniegums ir iesniegts, jums tam jāpievienojas.

Ja par vielu nav kopīga iesnieguma, jums ar pārējiem individuālajiem un potenciālajiem reģistrētājiem jāapspriežas par kopīga iesnieguma izveidi un galvenā reģistrētāja noteikšanu. Ja nav citu (potenciālu) reģistrētāju, jūs varat:

  • izveidot kopīgo iesniegumu pats un, veicot reģistrācijas atjauninājumu, kļūt par galveno reģistrētāju vai
  • atjaunināt savu individuālo reģistrāciju. Šādā gadījumā, ja cits reģistrētājs vēlāk izveido kopīgu iesniegumu par jūsu vielu, jums būs jāpievienojas kopīgajam iesniegumam pirms nākamās reģistrācijas atjaunināšanas.

Plašāka informācija par pievienošanos kopīgam iesniegumam, ir atrodama reģistrācijas posmu 2. posmā “Līdzreģistrētāju atrašana”, savukārt informāciju par kopīga iesnieguma izveidi atradīsiet 3. posmā “Sadarbība ar līdzreģistrētājiem”.

 

2. Zinātniskās informācijas izguve no IUCLID 6 datubāzes

Lejupielādējiet reģistrācijas dokumentāciju no REACH-IT. Tad importējiet to savā IUCLID datubāzē un informāciju no dokumentācijas iekļaujiet datu kopā, lai sāktu darbu pie dokumentācijas atjaunināšanas.

Ja datu kopā nav pieejami visi jūsu iesniegtie dati, sazinieties ar tās valsts dalībvalsts kompetento iestādi, kurā iesniegts paziņojums to pieprasīšanai.

 

3. Atjaunināšana kā galvenajam reģistrētājam

Kopīgi iesniegtajai informācijai par jūsu vielu ir jāatbilst REACH informācijas prasībām. Kopīgi iesniegtajai informācijai, kas paredzēta standarta (pilnai) reģistrācijai, ir jāietver vismaz reģistrācijas prasības 1–10 tonnu diapazonā gadā.

Ja jūsu tonnāžas diapazons ir lielāks, papildus pieprasīto informāciju jūs varat iesniegt atsevišķi (kā atteikumu). Tāpat kā iepriekšējā NONS iesniedzēja gadījumā, informācija, ko iesniedzat atsevišķi, var ietvert atkāpes, ja par vielu iepriekš paziņots saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK.

 

4. Atjaunināšana kā līdzreģistrētājam

Ja par jūsu vielu ir iesniegts kopīgs iesniegums, jums jāpievienojas kā līdzreģistrētājam. Pēc tam jūs varat iesniegt atjauninājumu kā līdzreģistrētājs.

Ja paļaujaties uz galvenā reģistrētāja kopīgi iesniegto informāciju, jums tikai jāatjaunina sava informācija, piemēram, par vielas sastāvu, saražoto vai importēto daudzumu un vielas lietošanas veidiem piegādes ķēdē.

Ja nepaļaujaties uz galvenā reģistrētāja kopīgi iesniegto informāciju vai tās daļu, jums pašam šī informācija ir jāiesniedz (kā atteikums). Ja jūsu pašreizējais saražotais vai importētais daudzums nesasniedz nākamā tonnāžas diapazona robežvērtību, jūs varat atkāpties no dažām informācijas prasībām, ja par vielu iepriekš paziņots saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK.

 

5. Atjaunināšana uz augstāku tonnāžas diapazonu

Jums ir jāatjaunina sava reģistrācija, ja saražotais vai importētais daudzums sasniedz nākamo tonnāžas diapazona robežvērtību. Atjaunināšanas laika grafiks ir atrodams sadaļā Atjaunināšanas termiņu ievērošana.

Atjauninājumam jāatbilst REACH regulā noteiktajām informācijas prasībām un jāiztur standarta pilnīguma pārbaude attiecībā uz jauno tonnāžas diapazonu. Jūs vairs nevarat izmantot atkāpes, jo par vielu iepriekš ir paziņots saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK.

Vispirms iesniedziet pieprasījumu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (ECHA) un pārrunājiet to ar līdzreģistrētājiem.

 

6. Konfidencialitātes pieprasījumu atjaunināšana

Pārbaudiet, vai konfidencialitātes ievērošana joprojām attiecas uz jūsu paziņojumā iekļauto informāciju, attiecībā uz kuru dalībvalstis saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK ir apņēmušās ievērot konfidencialitāti. Ja tā, tad tas jums ir jānorāda savā atjauninājumā.

Ja savā atjauninājumā lūdzat ievērot konfidencialitāti attiecībā uz jaunu informāciju, jums tas ir jāpamato un jāsamaksā nodeva tāpat kā jebkuram citam reģistrētājam.

Plašāka informācija par konfidencialitātes pieprasījumiem saskaņā ar REACH ir pieejama rokasgrāmatā “Informācijas izplatīšana un konfidencialitāte saskaņā ar REACH regulu”.

Jūsu atjauninājuma sagatavošanā ir noderīgi šādi IUCLID rīki:

  • izplatīšanas pārbaudes rīks parāda, kāda informācija no jūsu dokumentācijas tiks publicēta ECHA tīmekļa vietnē;
  • maksu kalkulators aprēķina konfidencialitātes pieprasījumu izmaksas un citas ar reģistrāciju saistītās maksas.

 

7. Atjaunināšana, paziņojot par ražošanas vai importēšanas pārtraukšanu

Ja jūs vielu vairs neražojat vai neimportējat, jums ir jāpaziņo ECHA par ražošanas vai importēšanas pārtraukšanu, izmantojot funkciju “pārtraukt ražošanu vai importu”, kas pieejama REACH-IT vielas “Atsauces numura lapā”.

Ražošanas vai importēšanas pārtraukšana ir atgriezeniska, proti, noklikšķinot uz pogas, jūs varat ražošanu vai importēšanu atsākt, nereģistrējoties atkārtoti, ja vien ražošana vai importēšana nav pārtraukta pēc novērtējuma lēmuma projekta saņemšanas. Sīkāka informācija ir atrodama praktiskajās rokasgrāmatās “Kā rīkoties vielu novērtēšanā” un “Kā rīkoties dokumentācijas novērtēšanā”.

How to update your previously notified substance related