Update and submit your registration

Reģistrācijas atjaunināšana un iesniegšana

Ņemiet vērā, ka pēc iesniegšanas reģistrācijas atjauninājumam tiks veikta tehniskā pilnīguma pārbaude. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu, ka dokumentācijā ietilpst visa nepieciešamā informācija. Pārbaudīta tiek visa dokumentācijā iekļautā informācija neatkarīgi no tā, vai tā ir iesniegta no jauna vai arī tā ir daļa no iepriekš iesniegtās dokumentācijas.

Izmantojiet IUCLID validācijas palīdzību, lai simulētu pilnīguma pārbaudi pirms dokumentācijas iesniegšanas ECHA.

Papildus automatizētajai pilnīguma pārbaudei, ko var simulēt ar IUCLID validācijas palīdzību, ECHA darbinieki veic manuālas pārbaudes atsevišķām reģistrācijas daļām, piemēram, datu sniegšanas atbrīvojumiem un CSR.

Izlasiet reģistrācijas posmu 4. posmu “Bīstamības un riska novērtēšana” un 5. posmu “Reģistrācijas dokumentācijas izveide”, lai gūtu labāku priekšstatu par informāciju, kas nepieciešama reģistrācijas dokumentācijas sagatavošanai.

Lielākā daļa atjauninājumu ir bez maksas. Tomēr ir noteikta maksa par tonnāžas diapazona palielināšanu un papildu iekasējamo elementu pievienošanu dokumentācijai, piemēram, ir paredzēta maksa par lūgumu ievērot konkrētas informācijas konfidencialitāti. Pirms dokumentācijas iesniegšanas ieteicams izmantot IUCLID pieejamo maksu kalkulatoru. Rēķini tiks nosūtīti, izmantojot REACH-IT.

Pēc atjauninātās reģistrācijas dokumentācijas iesniegšanas ECHA, izmantojot REACH-IT, dokumentācija iziet cauri procesam, kas izskaidrots sadaļas “No iesnieguma līdz lēmumam” 6. reģistrācijas posmā “Reģistrācijas dokumentācijas iesniegšana".

Pārliecinieties, vai sekojat līdzi visiem ECHA paziņojumiem attiecībā uz jūsu reģistrāciju un tās atjauninājumiem, kas jums tiks nosūtīti, izmantojot REACH-IT. REACH-IT konta sadaļā “Uzņēmuma informācija” jūs varat iespējot e-pasta brīdinājuma paziņojumus.