Struktūras un aktivitātes kvantitatīvās sakarības (QSAR) modeļi

Struktūras un aktivitātes sakarības (SAR) un struktūras un aktivitātes kvantitatīvās sakarības (QSAR) modeļi (kopā saukti par (Q)SAR) ir matemātiski modeļi, ko var izmantot savienojumu fizikāli ķīmisko, bioloģisko un vides nosacītības īpašību prognozēšanai, pamatojoties uz zināšanām par to ķīmisko struktūru. Šie modeļi ir pieejami bez maksas vai kā komerciālas programmatūras.

Ar (Q)SAR izmantošanu nodrošina uzticamu informāciju, kas ir salīdzināma ar informācijas prasībām un ir pietiekama šādu prasību izpildei. (Q)SAR ir zinātniski jāvalidē, un jūsu vielai ir jābūt modeļa piemērošanas jomā. Tāpat kā jebkādu citu datu gadījumā, jums ir jānodrošina pietiekama dokumentācija, lai būtu iespējama rezultātu neatkarīga izvērtēšana.

Ieteikumi

  • Izmantojiet kvantitatīvos struktūras un aktivitātes attiecību modeļus ((Q)SAR) fizikāli ķīmiskajām īpašībām un dažām vides toksicitātes un nosacītības īpašībām. Pašlaik (Q)SAR modeļi nav piemēroti kompleksām toksikoloģiskām īpašībām, jo šīs sakarības nav izmantojamas klasificēšanai un marķēšanai vai riska novērtējumam.
  • Reģistrācijas dokumentācijā Jums ir rūpīgi jādokumentē savas (Q)SAR, izmantojot standartizētos formātus IUCLID.
  • Īpašībām ieteicams izmantot klasifikācijas modeļus (prognozējot jā/nē atbildes), ja testa rezultātus var tādā veidā izteikt.
  • Apsveriet iespēju izmantot papildu parametrus un sasaistīt to iespējamo mijiedarbību. (Q)SAR var apvienot ar citiem datiem un izmantot apliecinājuma nozīmei.
  • Sagatavojiet vienu pētījuma ierakstu katrai ķīmiskai struktūrai, kam veic (Q)SAR prognozi.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)