Informācijas apkopošana par lietošanas veidiem

 

Savā reģistrācijas dokumentācijā jūs varat arī ziņot/sniegt informāciju par to, kā viela tiek izmantota jūsu piegādes ķēdē. Lai iegūtu šādu informāciju, varat izmantot daudzus avotus, piemēram, tālāk norādītos.

 • Jūsu uzņēmuma apkopotās zināšanas par jūsu klientu izmantotajiem lietošanas veidiem. Jums ir zināmi vielas lietošanas veidi tirgū, kam veicat piegādes. Iespējams, lietošanas veidi ir jau dokumentēti klientiem piegādātajās drošības datu lapās.

 • Tieša saskare ar klientiem (tas galvenokārt ir svarīgi, ja veicat piegādes ierobežotam klientu skaitam, kas tieši izmanto vielu, lai panāktu tās reakciju vai iekļautu to izstrādājumā).

 • Nozaru lietošanas veidu kartes, kas pieejamas ECHA tīmekļa vietnē. Tas pamatā ir svarīgi, ja veicat piegādes sintezēšanas nozarēm.  Lietošanas veidu kartēs ir jau apkopoti un apstiprināti apraksti par konkrētai nozarei tipiskiem lietošanas veidiem. Aplūkojiet pārskata tabulu, lai pārbaudītu, vai ir pieejamas nozaru lietošanas veidu kartes.

Ja neveicat piegādes labi definētai nozarei un pārdodat, piemēram, tikai izplatītājiem, jums jāatvēl laiks tam, lai apkoptu informāciju par lietošanas veidiem.

Ja pievienojaties esošai reģistrācijai, pārliecinieties, ka jūsu piegādes ķēdē izmantotie lietošanas veidi jau ir atbilstoši aprakstīti. Ja tā ir, izmantojiet tādu pašu aprakstu.

Pievērsiet uzmanību tam, kā aprakstāt savus lietošanas veidus, jo šo informāciju izmantos iestādes, piemēram, lai vielām piešķirtu/atceltu prioritāti iespējamās regulatīvās riska pārvaldības darbībās.

Aicinām:

 • aprakstīt tikai reālos lietošanas veidus, kas ir būtiski jūsu piegādes ķēdei;
 • ietvert informāciju par tonnāžu katrā lietošanas reizē;
 • apkopot un paziņot pēc iespējas precīzāku informāciju par konkrētajiem lietošanas veidiem, tostarp šādiem:
  • patērētāju lietošana,
  • lietošana izstrādājumos,
  • lietošana tikai ierobežotā skaitā ražotņu,
  • lietošanas veidi, izmantojot stingru ierobežošanu,
  • starpproduktu lietošanas veidi,
  • lietošanas veidi saskarē ar pārtiku un kosmētikā.

Ja reģistrējat vielu, kuras apjoms ir 10 vai vairāk tonnas gadā, jums reģistrācijas dokumentācijā ir jāapraksta ne tikai lietošanas veidi, bet arī drošas lietošanas apstākļi iedarbības scenārijos, kas ir daļa no ķīmiskās drošības ziņojuma.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)