Informācijas apkopošana par lietošanas veidiem

 

Reģistrācijas dokumentācijā Jums ir jānorāda, kā Jūsu viela tiek izmantota Jūsu piegādes ķēdē. Lai iegūtu šo informāciju, Jūs varat izmantot daudzus avotus, no kuriem daži piemēri ir uzskaitīti turpmāk.

 • Zināšanas, kas Jūsu pašu uzņēmumā ir uzkrātas par to, kā Jūsu klienti izmanto vielu. Jums ir zināmi vielas lietošanas veidi tirgū, kam veicat piegādes. Iespējams, lietošanas veidi ir jau dokumentēti klientiem piegādātajās drošības datu lapās.
 • Tieša saziņa ar klientiem. Tas ir svarīgi gadījumā, ja veicat piegādes ierobežotam skaitam klientu, kuri vielu izmanto tieši, liekot tai reaģēt vai izmantojot kādā izstrādājumā.
 • Nozaru lietošanas veidu kartes, kas pieejamas Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) tīmekļa vietnē. Šīs kartes ir svarīgas gadījumā, ja veicat piegādes nozarēm, kurās izstrādā sastāvus. Lietošanas veidu kartēs ir jau izstrādāts un apstiprināts apraksts par konkrētai nozarei raksturīgiem lietošanas veidiem. Aplūkojiet pārskata tabulu ECHA tīmekļa vietnē, lai pārbaudītu, vai ir pieejamas nozaru lietošanas veidu kartes.

Ja savu vielu nepārdodat konkrētai nozarei, piemēram, Jūs to pārdodat tikai izplatītājiem, Jums jāieplāno laiks informācijas apkopošanai par lietošanas veidiem.

Ja pievienojaties esošai reģistrācijai, pārbaudiet, vai Jūsu piegādes ķēdes lietošanas veidi jau ir attiecīgi aprakstīti. Tādā gadījumā Jums jāizmanto tas pats apraksts.

Sagatavojiet rūpīgi savus lietošanas veidu aprakstus, jo šo informāciju izmanto iestādes, piemēram, prioritāru vielu noteikšanai iespējamai regulējošai riska pārvaldībai. Mēs iesakām:

 • ietvert tikai reālus lietošanas veidus, kas attiecas uz Jūsu piegādes ķēdi;
 • ietvert informāciju par tonnāžu katrā lietošanas reizē;
 • apkopot un paziņot pēc iespējas precīzāku informāciju par konkrētajiem lietošanas veidiem, tostarp:
  • patērētāju lietošanas veidiem,
  • lietošanas veidiem izstrādājumos,
  • lietošanas veidiem tikai ierobežotā skaitā objektu,
  • lietošanas veidiem, piemērojot stingrus ierobežojumus,
  • starpposma lietošanas veidiem,
  • lietošanas veidiem saskarē ar pārtiku un kosmētikā.

Papildus lietošanas veidu aprakstam reģistrācijas dokumentācijā, iespējams, Jums būs jāuzskaita drošas lietošanas nosacījumi iedarbības scenārijos, kas ir ķīmiskās drošības ziņojuma daļa. Ķīmiskās drošības ziņojums ir vajadzīgs gadījumā, ja reģistrējat vielu, kuras daudzums gadā ir 10 tonnas vai lielāks.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)