Vai man ir jāreģistrē?

Jums jānoskaidro, vai vielas reģistrācija ir jāveic tieši jums, vai arī tas ir jādara citam dalībniekam jūsu piegādes ķēdē. 

 

1. Kāda ir jūsu kā reģistrētāja identitāte?

Jūs varat veikt reģistrāciju tikai gadījumā, ja esat fiziska persona vai pārstāvat juridisku personu, kā noteikts jūsu valsts tiesību aktos. Ja jūsu uzņēmums ir izveidojis vairākas juridiskās personas, piemēram, meitasuzņēmumus vai apakšuzņēmumus, katrai no šīm juridiskajām personām ir jāiesniedz sava reģistrācija.

 

2. Kur ir jūsu atrašanās vieta?

Jūs varat veikt reģistrāciju tikai gadījumā, ja atrodaties Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ). Tas ietver Austriju, Beļģiju, Bulgāriju, Horvātiju, Kipru, Čehiju, Dāniju, Igauniju, Somiju, Franciju, Vāciju, Grieķiju, Ungāriju, Islandi, Itāliju, Īriju, Latviju, Lietuvu, Lihtenšteinu, Luksemburgu, Maltu, Nīderlandi, Norvēģiju, Poliju, Portugāli, Rumāniju, Slovākiju, Slovēniju, Spāniju un Zviedriju.

Ja atrodaties ārpus EEZ, jums vajadzēs importētāju vai “vienīgo pārstāvi”, lai reģistrētu vielu.

 

3. Kāda ir jūsu funkcija piegādes ķēdē?

Dažādām funkcijām jeb lomām REACH regulā ir noteiktas specifiskas definīcijas, kas ne vienmēr atbilst citur izmantotajām.

Jums var būt vairākas lomas attiecībā uz vielu. Apsveriet tās visas.

Jums ir jāveic reģistrācija, ja:

 • jūs ražojat vielu — izgatavojat vai iegūstat vielu; 
 • jūs atbildat par vielas importēšanu EEZ — jūs esat atbildīgi par vielas fizisko ievešanu EEZ teritorijā (kā atsevišķu vielu, maisījumā vai izstrādājumā). Taču jums nav jāveic reģistrācija, ja:
  • visi jūsu piegādātāji ir iecēluši vienīgos pārstāvjus; vai 
  • jūs atpakaļievedat jau reģistrētu vielu; vai 
  • jūsu viela atrodas muitas uzraudzībā, lai veiktu tās reeksportēšanu; 
 • jūs ražojat vai importējat izstrādājumu — jūs vielu vai maisījumu iestrādājat kādā materiālā vai uzklājat uz tā, lai izgatavotu izstrādājumu, vai jūs atbildat par šāda izstrādājuma importēšanu EEZ. Taču jums nav jāveic reģistrācija, ja:
  • nav paredzēts, ka viela izdalīsies; vai 
  • vielu tam pašam lietošanas veidam jau ir reģistrējis cits uzņēmums; 
 • jūs esat iecelts par vienīgo pārstāvi — jūsu piegādātāji ārpus EEZ (izstrādājuma vai maisījuma ražotāji vai izgatavotāji) ir uzticējuši jums veikt REACH regulā noteiktos pienākumus, kas citādi attiektos uz importētājiem. 

 

Jums nav jāveic reģistrācija, ja jūs tikai:

 • izplatāt vielu — jūs glabājat vielu un laižat to tirgū vienu pašu vai maisījumos, piedāvājot trešām personām; 
 • veicat pārfasēšanu — jūs pārvietojat vielas vai maisījumus no vienas tvertnes citā, parasti veicot pārpakošanu vai zīmola maiņu; 
 • veicat sintezēšanu — jūs izgatavojat maisījumus (piemēram, krāsas, līmvielas, mazgāšanas līdzekļus, diagnostikas komplektus), kas parasti tiek tālāk piegādāti pakārtotajiem lietotājiem; 
 • esat galalietotājs — jūs lietojat ķīmiskus produktus, bet nepiegādājat tos tālāk pakārtotajiem lietotājiem.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)