Vai man ir jāreģistrē?

Jums jānosaka, vai tieši Jums ir jāveic vielas reģistrācija, vai arī tas ir jādara citam dalībniekam Jūsu piegādes ķēdē.

 

1. Kāda ir Jūsu kā reģistrētāja identitāte?

Jūs varat veikt reģistrāciju tikai gadījumā, ja esat fiziska persona vai pārstāvat juridisku personu saskaņā ar Jūsu valsts tiesību aktiem. Ja Jūsu uzņēmumam ir vairākas juridiskās personas, piemēram, meitasuzņēmumi vai filiāles, katrai no šīm juridiskajām personām ir jāiesniedz savs reģistrācijas pieteikums.

 

2. Kur ir Jūsu atrašanās vieta?

Jūs varat veikt reģistrāciju tikai gadījumā, ja atrodaties Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ). Šajā zonā ietilpst Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Islande, Īrija, Itālija, Latvija, Lihtenšteina, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste.

Ja atrodaties ārpus EEZ, vielas reģistrēšanai būs nepieciešams importētājs vai "vienīgais pārstāvis".

 

3. Kāda ir Jūsu funkcija piegādes ķēdē?

Dažādām funkcijām saskaņā ar REACH ir atsevišķas definīcijas, un tās ne vienmēr sakrīt ar citur lietotajām definīcijām.

Attiecībā uz vielu Jums var būt vairākas funkcijas — izvērtējiet tās visas.

Jums ir jāveic reģistrācija, ja Jūs:

 • ražojat vielu — izgatavojat to vai ekstrahējat;
 • esat atbildīgs par vielas importēšanu EEZ — esat atbildīgs par vielas (kā tādas, maisījumā vai izstrādājumā) fizisku ievešanu EEZ teritorijā. Tomēr Jums nav jāveic reģistrācija, ja:
  • visi Jūsu piegādātāji ir iecēluši vienīgos pārstāvjus; vai
  • Jūs atkārtoti importējat jau reģistrētu vielu; vai
  • Jūsu viela atrodas muitas uzraudzībā, lai veiktu tās reeksportu;
 • ražojat vai importējat izstrādājumu — Jūs iestrādājat vielu vai maisījumu materiālā vai uz tā, lai izveidotu izstrādājumu, vai esat atbildīgs par šāda izstrādājuma importēšanu EEZ. Tomēr Jums nav jāveic reģistrācija, ja:
  • vielu nav paredzēts izdalīt; vai
  • vielu tam pašam lietošanas veidam ir reģistrējis cits uzņēmums;
 • esat iecelts par vienīgo pārstāvi — Jūsu piegādātāji ārpus EEZ (izstrādājuma vai maisījuma ražotāji vai izgatavotāji) ir izraudzījuši Jūs to pienākumu pildīšanai saskaņā ar REACH, kas citādi būtu jāpilda viņu importētājiem.

 

Jums nav jāveic reģistrācija, ja Jūs tikai:

 • izplatāt vielu — uzglabājat vielas un laižat tās tirgū kā tādas vai maisījumos trešo personu vārdā;
 • veicat atkārtotu uzpildi — pārvietojat vielas vai maisījumus no vienas tvertnes uz citu, parasti veicot atkārtotu iepakošanu vai zīmola maiņu;
 • formulējat — ražojat maisījumus (piemēram, krāsvielas, līmes, mazgāšanas līdzekļus, diagnostiskos komplektus), kurus parasti pēc tam piegādā lejup pa piegādes ķēdi;
 • esat gala lietotājs — lietojat ķimikālijas, bet nepiegādājat tās lejup pa piegādes ķēdi.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)