Atrodiet savus līdzreģistrētājus

Jums ir jāapmainās ar datiem un jāreģistrē sava viela kopā ar citiem uzņēmumiem. Praksē tas nozīmē, ka jums:

  1. jāiesniedz datu ievākšanas pieprasījums REACH-IT vai jājautā ECHA, vai jums ir līdzreģistrētāji. Tas arī ļaus brīdināt līdzreģistrētājus par jūsu interesi veikt reģistrēšanu;
  2. ja jums ir līdzreģistrētāji, vienojieties ar tiem, ka jums ir tā pati viela.

Turpmākās darbības būs galvenokārt atkarīgas no tā, vai jūsu viela jau ir reģistrēta.

  • Ja citi uzņēmumi jau ir reģistrējuši jūsu vielu, parasti pastāv vienotais iesniegums, kuram jums ir jāpievienojas.
  • Ja jūsu viela nav reģistrēta, bet citi uzņēmumi arī ir ievākuši datus, jums un jūsu līdzreģistrētājiem jāvienojas par to, kā kopā strādāsiet, lai vienoti reģistrētu vielu. Ja nav līdzreģistrētāju, jūs varat individuāli aizsākt vienoto iesniegumu.

Līdzreģistrētāju noskaidrošana sākas ar datu ievākšanas pieprasījuma iesniegšanu, lai gan jūs varat priekšskatīt, kādas vielas ir reģistrētas ECHA reģistrēto vielu datubāzē.

Datu ievākšana

Ja plānojat reģistrēt vielu, jums no ECHA ir jāievāc dati par to, vai šī viela jau nav reģistrēta.

Datu ievākšanas pieprasījums tiek sagatavots IUCLID un iesniegts ECHA, izmantojot REACH-IT

Jūsu vielas pareiza identificēšana datu ievākšanas pieprasījumā ir svarīga, lai nodrošinātu, ka dati tiek koplietoti pareizi.

Ja ECHA konstatēs, ka informācija pieprasījumā nav pietiekami skaidra, lai noteiktu vielas identitāti, jūs lūgs uzlabot informāciju.

Ja jūsu datu ievākšanas pieprasījums būs sekmīgs, jūs saņemsiet datu ievākšanas pieprasījuma numuru un piekļuvi vielas līdzreģistrētāju lapai REACH-IT. Līdzreģistrētāju lapā ir sniegta to citu uzņēmumu kontaktinformācija, kas ir jautājuši pa vielu vai to reģistrējuši ar tādu pašu vielas identifikatoru (piemēram, EK numuru).

Vienlaikus jūsu līdzeģistrētājus REACH-IT brīdinās, ka līdzreģistrētāju lapai ir pievienots jaunpienācējs.

Ja neveiksiet reģistrāciju gada laikā, jūsu piekļuves termiņš līdzreģistrētāju lapai beigsies. Reģistrējoties jums reģistrācijas dokumentācijā jāiekļauj datu ievākšanas pieprasījuma numurs.

Gatavošanās vienotā iesnieguma izveidei vai pievienošanās vienotajam iesniegumam

Tālāk norādītajās darbībās ir skaidrots, ko darīt pēc sekmīga datu ievākšanas pieprasījuma, lai sagatavotu jaunu vienoto iesniegumu vai pievienotos esošam vienotajam iesniegumam. Izveidošana vai pievienošanās ir aprakstīta 6. posmā — iesniedziet savu reģistrācijas dokumentāciju.

Ja nav līdzreģistrētāju, jūs varat individuāli sagatavoties vienotā iesnieguma izveidei. Šajā gadījumā joprojām ir jāizpilda vairums tālāk aprakstīto darbību.

 

1. Pieteikšanās REACH-IT sistēmā.

REACH-IT ir IT rīks, kas jāizmanto, lai iesniegtu informāciju ECHA, tostarp datu ievākšanas pieprasījumus un reģistrācijas.

REACH-IT var piekļūt no ECHA tīmekļa vietnes. Jums jāpiesakās ar savu lietotāja ID un paroli. Ja vēl neesat lietotājs, jums ir jāpierakstās.

 

2. Piekļuve līdzreģistrētāju lapai.

Sistēmas REACH-IT meklēšanas izvēlnē noklikšķiniet uz “Līdzreģistrētāji”, lai atrastu līdzreģistrētāju lapu, izmantojot jūsu vielas identifikatorus (piemēram, EK numuru).

Sadaļā “Reģistrētāji” būs redzami uzņēmumi, kuri ir reģistrējuši vielu (ja tādi ir), kā arī to kontaktinformācija un loma vienotajā iesniegšanā.

Sadaļā “Potenciālie reģistrētāji” būs redzami uzņēmumi, kuri ir ievākuši datus par vielu, bet vēl nav to reģistrējuši, kā arī to kontaktinformācija. Jūs iekļaus šajā lapā.

 

3. Jūsu kontaktinformācijas pārbaude līdzreģistrētāju lapā.

Tā kā jums jāveic kopīga reģistrācija, ir svarīgi norādīt savu jaunāko kontaktinformāciju, lai līdzreģistrētāji varētu ar jums sazināties.

Jūsu kontaktinformācija, kas redzama līdzreģistrētāju lapā, ir tā kontaktinformācija, ko norādījāt savā datu vākšanas pieprasījumā — tā parasti ir kādas jūsu uzņēmuma personas vai trešās personas pārstāvja kontaktinformācija.

Izlemiet, vai vēlaties paturēt pašreizējo kontaktinformāciju (no datu ievākšanas pieprasījuma) vai to atjaunināt.

 

4. Vienotā iesnieguma meklēšana.

Līdzreģistrētāju lapā noklikšķiniet uz pogas “Vienotie iesniegumi”. Lapā “Vienotā iesnieguma meklēšana”, kas atveras, atzīmējiet izvēles rūtiņu “Vai parādīt citus vienotos iesniegumus?”. Ja to neizdarīsiet, meklēšanas rezultātos tiks rādīti tikai tie vienotie iesniegumi, kuriem jau esat pievienojušies.

Meklēšanas rezultātos būs redzami esošie vielas vienotie iesniegumi. Ja jūs neesat ievākuši datus, meklēšanas rezultātu nebūs.

Ja nav vienotā iesnieguma, jums jāgatavojas šāda iesnieguma izveidei kopā ar līdzreģistrētājiem.

Ja vienotais iesniegums pastāv, pārliecinieties, ka tā veids atbilst jūsu reģistrācijai:

  • ja reģistrējat vielu, kas tiek izmantota kā starpprodukts, ko (ražo vai) lieto stingri kontrolētos apstākļos, varat pievienoties jūsu vielas pilnīgam (standarta) vienotajam iesniegumam vai starpprodukta vienotajam iesniegumam;
  • ja plānojat pilnīgu reģistrāciju, varat pievienoties tikai pilnīgam vienotajam iesniegumam. Ja pastāv tikai starpprodukta vienotais iesniegums, varat vienoties ar esošā vienotā iesnieguma dalībniekiem, ka viņu iesniegums tiks pārveidots par pilnīgu vienoto iesniegumu, vai gatavoties veidot pilnīgu vienoto iesniegumu pats.

Pat tad, ja viela vēl nav reģistrēta, ir iespējams, ka citi (iepriekšējie) datu ievācēji jau ir izveidojuši vienoto iesniegumu.

 

5. Sazināšanās ar līdzreģistrētājiem un atbildēšana uz viņu jautājumiem.

Ja ir jāveido vienotais iesniegums, sazinieties ar līdzreģistrētājiem, izmantojot kontaktinformāciju līdzreģistrētāju lapā, lai apspriestu turpmākās darbības.

Ja pievienosieties vienotajam iesniegumam, sazinieties ar galveno reģistrētāju, izmantojot kontaktinformāciju lapā “Vienotā iesnieguma meklēšana”.

Ar līdzreģistrētājiem vai galveno reģistrētāju parasti visvienkāršāk ir sazināties pa e-pastu. Ar viņiem nevar sazināties ar REACH-IT starpniecību.

Atbildiet saviem līdzreģistrētājiem, kad viņi sazinās ar jums, lai noskaidrotu jūsu nolūkus reģistrācijas jomā.

 

6. Vielas līdzības noskaidrošana ar līdzreģistrētājiem.

Tiklīdz esat sazinājušies ar līdzreģistrētājiem, ir jānoskaidro vielas līdzība.

Lai to izdarītu, visiem līdzreģistrētājiem, tostarp jums, ir jānoskaidro savas vielas nosaukums atbilstoši Vadlīnijām par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP (skatīt arī 1. posmu: Pārziniet savu portfeli).

Ja nosaukums ir vienāds, vielas uzskata par vienādām.

Ja vielas līdzības apspriešanas laikā jums ir bažas par konfidenciālās komerciālās informācijas aizsardzību, pirms darba sākšanas sagatavojieties tam, noslēdzot līgumus.

 

7. Vienošanās par vienotā iesnieguma vielas identifikācijas profilu.

Līdzreģistrētājiem, kuri sagatavo vienoto registrācijas pieteikumu, arī kopīgi jāpiemēro Vadlīniju par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP” III papildinājuma principi, lai noteiktu vielas tvērumu saskaņā ar datiem, ko līdzreģistrētāji kopīgi iesniegs.

To sauc par vielas identitātes profilu (VIP), un tas ir jāpaziņo galvenā reģistrētāja reģistrācijas dokumentācijā.

Ja pievienojaties vienotajam pieteikumam, jums jāpārliecinās, ka jūsu viela atbilst vielas identitātes profilam (VIP), par ko vienojušies līdzreģistrētāji. Ja jūsu viela neatbilst VIP darbības jomai, jums un jūsu līdzreģistrētājiem jāvienojas par VIP tvēruma paplašināšanu vai par to, ka jūsu viela neietilpst vienotā iesnieguma darbības jomā.

Kad vienojaties, ka jūsu vielas ir vienādas un ka visi līdzreģistrētāji, tostarp jūs, ietilpst vienotā iesnieguma VIP darbības jomā, varat sākt strādāt kopā, lai dalītos ar datiem un dalītu izmaksas vienotās reģistrācijas procesā (skat. 3. posmu: Apvienošanās ar līdzreģistrētājiem).

 

8. Iepazīšanās ar pienākumiem un darbībām vienotajā iesniegšanā.

Vienotajā iesniegšanā ir divas oficiāli nodalītas lomas — galvenais reģistrētājs un reģistrācijas dalībnieki (ja tādi ir). Tomēr visi līdzreģistrētāji ir atbildīgi par darbu grafika ievērošanu un virzību, kā arī reģistrācijas vienoto daļu un savu reģistrācijas daļu saturu.

Veidojot vienoto pieteikumu, līdzreģistrētāji ievēl galveno reģistrētāju (skat. 3. posmu: Apvienošanās ar līdzreģistrētājiem). Galvenajam reģistrētājam jāsaņem līdzreģistrētāju piekrišana, kā arī no sākuma, izmantojot REACH-IT, jāiesniedz reģistrācijas vienotā daļa, pirms reģistrācijas dalībnieki var iesniegt savus reģistrācijas dokumentus. Galvenais reģistrētājs arī informē dalībniekus par drošības marķierierīces numuru, lai tie varētu pievienoties vienotajam iesniegumam (skatīt 6. posmu: Reģistrācijas dokumentācijas iesniegšana).

Attiecībā uz pārējiem uzdevumiem jums ar līdzreģistrētājiem jāvienojas par kopīgā darba organizāciju. Praksē tas nozīmē lēmuma pieņemšanu par katra dalībnieka individuālajiem pienākumiem un par to, vai noteiktu uzdevumu izpilde ir jāuztic ārpakalpojumu sniedzējiem. Vienošanās parasti tiek dokumentēta.

Līgumā iekļauj dažādas darbības, kuras līdzreģistrētājiem jāveic reģistrācijas nolūkā (skat. 3., 4., 5. un 6. posmu) un reģistrācijas pastāvīgas aktualizēšanas nolūkā (skat. 7. posmu). Tajās ietilpst:

  • administratīvie uzdevumi — kontaktpunktu izveide saziņai, rēķinu izrakstīšanas un maksājumu veikšanas organizēšana, atlīdzības kārtības noteikšana un lietvedības organizācija;
  • dokumentācijas satura izstrāde — esošo datu vākšana, jaunu datu radīšana, datu kvalitātes apspriešana, vienošanās par kopīgi iesniedzamajiem datiem, datu kopīgas izmantošanas izmaksu apspriešana, ķīmiskās drošības novērtējuma veikšana, klasifikācijas atvasināšana un ķīmiskās drošības ziņojuma sagatavošana;
  • IUCLID dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana — reģistrācijas vienotās daļas sagatavošana IUCLID, dokumentācijas iesniegšana ECHA un rēķinu un ziņu kontrole REACH-IT.

Ja pievienosieties vienotajam iesniegumam, jūs parasti kļūsiet par reģistrācijas dalībnieku. Sākotnējie līdzreģistrētāji jau būs izvēlējušies galveno reģistrētāju un izlēmuši, kā noritēs kopējais darbs. Parasti tas tiek dokumentēts līgumā. Papildu informāciju par to, kā vienoties par datu koplietošanu un vienotu iesniegšanu skat. 3. posmā. Galvenais reģistrētājs jums parasti paziņos jūsu drošības marķierierīces numuru, lai jūs varētu pievienoties vienotajam iesniegumam REACH-IT.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)