Kas jāņem vērā sarunās par datu kopīgu lietošanu

Šie "Jā" un "Nē" var palīdzēt nodrošināt panākumus sarunās par datu kopīgu lietošanu.

 

Visās sarunās esiet uzticams, konsekvents un atklāts

Gaidiet, ka citi izdarīs darbu Jūsu vietā

Ievērojiet tiesību aktos noteiktos termiņus

Paredziet nepamatotu termiņu sarunu pabeigšanai

Saglabājiet reģistrācijas ierakstus rakstveidā par visiem sarunu posmiem, visiem e-pastiem, zvaniem un sanāksmēm

Izpaudiet konfidenciālu vai komerciāli sensitīvu informāciju

 Izturieties pret uzņēmumu/personu, ar kuru notiek sarunas, kā vēlaties, lai izturas pret Jums

Ignorējiet izmaksas (laiku, resursus u. tml.), kas nepieciešami sarunām

Skaidri un nepārprotami norādiet, ko meklējat

Kavējieties

Esiet elastīgs attiecībā uz sarunu partnera iespējām, lielumu un situāciju

Sūtiet maldinošus signālus

Laikus atbildiet uz visiem pamatoti iesniegtajiem lūgumiem, jautājumiem un vēstulēm

Ignorējiet radušās problēmas

Dodiet otrai pusei taisnīgu un pamatotu termiņu atbildes sagatavošanai

Apspriediet cenu, neņemot vērā objektīvos kritērijus

Sarunu pamatā izmantojiet datus un to vērtību

Kritiski izvērtējiet jebkuru sarunu gaitā saņemto informāciju

Esiet konkrēts, ja nepiekrītat piedāvājumiem

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)