Skip to Content
Skip to Content

Jūsu datu apkopošanas stratēģija

Lai apkopotu datus Jūsu vielas reģistrēšanai, ievērojiet turpmāk norādītos četrus posmus. Vienojieties ar pārējiem reģistrācijas pieteikuma iesniedzējiem par darba sadali vai par dažu vai visu uzdevumu uzticēšanu ārpakalpojumu sniedzējam.

 

1. Apkopojiet visu pieejamo informāciju

Apkopojiet esošo pētījumu/testu rezultātus par Jūsu vielu un novērtējiet to kvalitāti.

Jums ir arī jāizskata pieejamā zinātniskā literatūra un rokasgrāmatas. No literatūras iegūto informāciju nereti var izmantot, lai aprakstītu vielas fizikāli ķīmiskās īpašības, ja ir pietiekami daudz neatkarīgu avotu.

 

2. Apsveriet savas informācijas vajadzības

Jums ir jāzina prasības, kas attiecas uz Jūsu reģistrāciju. Tās ir atkarīgas no Jūsu ražotās vai importētās vielas daudzuma un īpašībām. Jo lielāks daudzums, jo vairāk informācijas ir vajadzīgs.

Atcerieties, ka Forumā informācijas apmaiņai par vielām (SIEF) informācijas prasības saistībā ar lielāko tonnāžas diapazonu ir jānodrošina dokumentācijas kopējā daļā.

Pārliecinieties, ka esat ņēmis vērā visjaunākās testēšanas prasības.
Apskatiet attiecīgos REACH pielikumus (VII–X pielikumu).

 

3. Apziniet trūkstošo informāciju

Salīdzinot informācijas prasības un esošo informāciju, Jūs varat noteikt:

  • kādi derīgi kvalitatīvi dati jau ir pieejami SIEF un ir jākopīgo ar visiem vienas un tās pašas vielas reģistrācijas pieteikuma iesniedzējiem;
  • kādas informācijas trūkst Jūsu SIEF, lai reģistrācija būtu atbilstoša.

Paturiet prātā, ka datiem jābūt atbilstošiem, uzticamiem, aktuāliem un jāatbilst informācijas prasībām.

 

4. Iegūstiet informāciju

Kad esat apzinājis trūkstošo informāciju, Jums jāatrod veids, kā to iegūt.

Atcerieties, ka testēšana ar mugurkaulniekiem vienmēr ir galējais risinājums. Tādēļ vispirms Jums jāapsver visi pārējie veidi informācijas iegūšanai. Piemēram, piemērotas varētu būt analogas vielas vai uz struktūru balstītas prognozes.

Skatiet vairāk sadaļā Kā izvairīties no nevajadzīgas testēšanas ar dzīvniekiem.

Ja secināt, ka informācija ir jāiegūst, veicot jaunus testus, apsveriet iespēju nolīgt specializētu uzņēmumu (laboratoriju/pētniecības līgumorganizāciju) savu testu veikšanai. Testa metodikai jābūt atbilstošai, un testam jābūt piemērotam Jūsu vielai.

Lai veiktu testus par vides vai cilvēka veselības īpašībām, testēšanas laboratorijai ir jāievēro laba laboratorijas prakse (GLP), savukārt fizikāli ķīmisko īpašību testēšanai to neprasa.

Ja rezultātos uzrādās risks saistībā ar Jūsu vielu, jums ir jāveic turpmāka izpēte un jānosaka veidi plašākas informācijas apkopošanai, nekā noteikts Jūsu tonnāžas diapazona prasībās.

Paturiet prātā, ka pirms tādu testu veikšanas, ko parasti prasa tikai vielām, kuras ražo vai importē lielos daudzumos (un kuras aprakstītas REACH IX un X pielikumā), Jums vispirms ir jāiesniedz testēšanas priekšlikums ECHA. Tikai pēc tam, kad ECHA ir pieņēmusi priekšlikumu, Jūs un pārējie reģistrācijas pieteikuma iesniedzēji varat veikt testu.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live1