Risiniet organizatoriskos jautājumus ar saviem līdzreģistrētājiem

Jums kā potenciālam reģistrētājam ir iespējamas šādas divas situācijas:

  1. Ja reģistrācija vēl nav veikta, Jums ir jāsadarbojas ar citiem potenciālajiem līdzreģistrētājiem un jāsagatavo kopīgas reģistrācijas dokumentācija. Ja Jūs esat vienīgais vielas reģistrētājs, Jums tas ir jādara vienam pašam.
  2. Ja kopīga reģistrācija jau pastāv, Jums ir jāsazinās ar reģistrētājiem un jāvienojas par pievienošanos.

Ja Jūsu viela vēl nav reģistrēta, Jums ir jāvienojas ar citiem līdzreģistrētājiem par kopīgu darbu un sazināšanos Forumā informācijas apmaiņai par vielām (SIEF). SIEF dalībniekiem ir jālieto kopīgi pieejamā zinātniskā informācijā un jāizlemj, kā aizpildīt trūkstošos datus. Jums ir jāapspriež pieejamo datu nozīmīgums, ticamība un atbilstība. Tas prasa zināmu laiku un ir jāizdara pirms reģistrācijas dokumentācijas sagatavošanas un iesniegšanas. Visbeidzot, Jums ir jāvienojas par izmaksu sadali.

Ja Jūsu viela ir jau reģistrēta, iespējams, ka dokumentācijas sagatavošanas darbs jau ir izdarīts. Pēc vienošanās par datiem un izmaksu sadali Jums ir jāsazinās ar galveno reģistrētāju, lai kļūtu par kopīgā iesnieguma dalībnieku.

Izmaksu sadale

Saskaņā ar REACH regulu izmaksas ir jāsadala taisnīgi, pārredzami un bez diskriminācijas. Datu kopīga lietošana ir paredzēta, lai dalītos ar faktiskajām izmaksām saistībā ar reģistrāciju, nevis lai gūtu peļņu no kādas iesaistītās puses. SIEF dalībniekiem ir jāvienojas par datu un SIEF administrācijas izmaksu sadali.

ECHA sniegtais atbalsts

Kā pēdējais līdzeklis — ja nevarat vienoties ar citiem reģistrācijas dalībniekiem par datu kopīgu lietošanu un izmaksu kopīgu segšanu, Jūsu lietu var izvērtēt ECHA. Šādi konkrētos gadījumos var izmantot tiesības atsaukties uz attiecīgajiem datiem. Par datu kopīgas lietošanas strīdu procedūru nav jāmaksā, un to var iesākt bez juridiskā atbalsta.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)