Vai esmu sasniedzis vienas tonnas robežu gadā?

Ja Jūs ražojat vai importējat vielu apjomos, kas mazāki par vienu tonnu gadā, viela nav jāreģistrē. Ja sasniedzat vai pārsniedzat šo robežu, tonnāžas diapazons noteiks, kāda informācija nepieciešama reģistrācijai.

 

Kāds ir Jūsu ražošanas vai importēšanas apjoms?

Jūsu ražotās vai importētās vielas apjoms ir jāizsaka tonnās kalendārajā gadā. Kalendārais gads ilgst no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Tomēr, ja viela ir esoša viela, ko esat saražojis vai importējis trīs secīgu gadu laikā, Jums jāaprēķina šis apjoms kā trīs pirmsreģistrācijas kalendāro gadu vidējais lielums. Pēc reģistrācijas Jums jānosaka apjoms kalendārā gada laikā.

Jums arī jāapkopo vielas apjoms, kāds tas ir vielai kā tādai, maisījumā un izstrādājumā, no kura to paredzēts izdalīt.

Atsevišķi jāuzskaita apjomi, kas saražoti vai importēti kā izolēti starpprodukti stingri kontrolētos apstākļos.

Ja ražojat vai importējat vielu apjomos, kas mazāki par vienu tonnu gadā, Jums šī viela nav jāreģistrē.

Vai kādus saražotos vai importētos apjomus var izslēgt?

Jūs varat izslēgt turpmāk minētos apjomus:

 • ja Jūsu funkcija piegādes ķēdē neprasa veikt reģistrāciju.
  Skatīt 3. punktu sadaļā Vai man ir jāveic reģistrācija?

  Ja Jums piegādes ķēdē ir vairākas funkcijas, no apjoma aprēķina varat izslēgt to tonnāžu, ar kuru rīkojaties, pildot funkciju, kas neprasa veikt reģistrāciju.
 • Ja vieds, kā Jūs lietojat vielu, ir atbrīvots no reģistrācijas.
  Skatīt 2. posmu sadaļā Vai mana viela ir jāreģistrē?

  Ja viens vai vairāki veidi, kā Jūs lietojat vielu, ir atbrīvoti no reģistrācijas, no apjoma aprēķina varat izslēgt šo konkrēto lietošanas veidu tonnāžu.

Ja Jūs ražojat vai importējat vielu apjomos, kas mazāki par vienu tonnu gadā, šī viela nav jāreģistrē.

Kas ir Jūsu tonnāžas diapazons?

Jūsu apjoms nosaka tonnāžas diapazonu, un Jūsu tonnāžas diapazons nosaka, cik liela būs Jūsu reģistrācijas maksa, kā arī to, kāda informācija būs jāiesniedz reģistrācijai.

Standarta reģistrācijai ir noteikti četri tonnāžas diapazoni:

 • 1–10 tonnas gadā;
 • 10–100 tonnas gadā;
 • 100–1000 tonnas gadā; un
 • vairāk nekā 1000 tonnas gadā.

Ja Jūsu apjoms sasniedz kāda tonnāžas diapazona zemāko robežu, tas ir Jūsu tonnāžas diapazons reģistrācijai.

Reģistrējot izolētus starpproduktus stingri kontrolētos apstākļos, jāiesniedz mazāk informācijas. Tādēļ šo starpproduktu apjomi nav jāpieskaita klāt Jūsu standarta reģistrācijas pieteikumam, bet gan jāuzskaita atsevišķi.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)