Informācijas prasības: 1–10 tonnas gadā

Lai reģistrētu vielu 1–10 tonnu tonnāžas diapazonā, ir jāiesniedz REACH regulas VII pielikuma 1. ailē norādītā informācija, tostarp noteikti fizikāli ķīmiskie dati, toksikoloģiskā un ekotoksikoloģiskā informācija, izņemot gadījumus, kad attiecīgā prasība neattiecas uz jūsu vielu. 2. ailē ir izklāstītas pielāgošanas iespējas attiecībā uz noteiktām īpašībām. Vajadzīgais standarta informācijas kopums var tikt arī pielāgots atbilstoši XI pielikuma vispārējiem noteikumiem.

Pienākums sagatavot testēšanas priekšlikumu ir spēkā arī gadījumos, kad potenciālie reģistrētāji pielikumu 2. slejas noteikumu piemērošanas rezultātā ierosina veikt (augstāka līmeņa) testus, kas paredzēti IX vai X pielikumā, nevis VII un VIII pielikumā prasītos standarta testus.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)