Skip to Content
Skip to Content

Kā izvairīties no nevajadzīgas testēšanas ar dzīvniekiem

Saskaņā ar REACH testus ar mugurkaulniekiem (piemēram, žurkām, citiem zīdītājiem vai zivīm) var izmantot tikai kā galējo risinājumu, lai izpildītu informācijas prasības reģistrācijai. Uzņēmumiem, kas ražo vai importē no 1 līdz 100 tonnām gadā, ir vairāki veidi, kā izvairīties no nevajadzīgas testēšanas ar dzīvniekiem un samazināt testu ar dzīvniekiem skaitu.

Attiecībā uz katru informācijas prasību Jums jāapsver turpmāk uzskaitītais.

  • Esošās informācijas apkopošana un kopīgošana. Jūs, iespējams, varat piekļūt publicētai literatūrai, ar ko pietiek informācijas prasību izpildei. Ja Forumā informācijas apmaiņai par vielām (SIEF) ir pieejami derīga testa ar dzīvniekiem rezultāti, tie ir jākopīgo ar pārējiem reģistrācijas pieteikuma iesniedzējiem. Testa īpašniekam ir jāatlīdzina saskaņā ar iepriekš paredzētiem noteikumiem.
  • Atbrīvojums no informācijas iesniegšanas prasībām vai datu pielāgojumi — pielāgošanas noteikumi ir juridiskā teksta daļa. Tie var būt vai nu konkrēti (katra parametra 2. slejā), vai vispārēji (XI pielikumā).

Lai izmantotu vispārējos noteikumus, Jūs varat izmantot atbrīvojumu no informācijas iesniegšanas prasībām vai izmantot pielāgojumu, pamatojoties uz šādiem zinātniskajiem argumentiem:

  • pierādījumu nozīmīgums — Jūsu rīcībā ir pietiekama informācija no vairākiem neatkarīgiem avotiem, kas ļauj secināt, ka Jūsu vielai ir konkrēta īpašība (vai tādas nav);
  • struktūras un aktivitātes kvantitatīvās sakarības (QSAR) modeļi — var prognozēt daudzas Jūsu vielas īpašības no strukturāli līdzīgām vielām, izmantojot datorizētos modeļus;
  • in vitro metodes — testi, kas veikti ar izolētiem audiem, orgāniem vai šūnām, nevis ar pilnīgu organismu, var būt pietiekami, lai izdarītu informācijas prasībai vajadzīgo secinājumu;
  • grupēšana un analoģija – ja Jūsu viela ir (strukturāli) līdzīga citai vielai (vai vielu grupai), šīs citas vielas esošos rezultātus var pēc analoģijas izmantot Jūsu vielai.

Ja Jūs izlemjat izmantot kādu no šīm iespējām, Jūs pieprasāt pielāgojumu.

Ieteikumi

  • Ja Jūs pielāgojat standarta informācijas prasības, sagatavojiet labi dokumentētu un derīgu zinātnisko pamatojumu un ietveriet to savā reģistrācijas dokumentācijā.
  • Ar Jūsu izvēlēto metodi ir jānodrošina uzticama informācija, kas ir salīdzināma ar standarta testā iegūto informāciju. Ja tas tā nav, Jums ir jāveic tests saskaņā ar prasībām.
  • Ar Jūsu izvēlēto metodi ir jānodrošina vielas klasifikācija. Kad esat savai vielai veicis klasifikāciju un marķēšanu, papildu testi, iespējams, nav vajadzīgi.

Ņemiet vērā, ka Jums ir rūpīgi jāizvērtē, vai paļauties uz sliktākā scenārija klasifikāciju tikai tādēļ, lai izvairītos no papildu testiem. Piemēram, pārmērīgas klasifikācijas dēļ var būt nepieciešami riska pārvaldības pasākumi saskaņā ar arodveselības un darba drošības tiesību aktiem vai prioritāšu noteikšana REACH regulējošiem riska pārvaldības pasākumiem.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)


Route: .live2