Kā izvairīties no nevajadzīgas testēšanas ar dzīvniekiem

Atbilstoši REACH regulai testēšana ar mugurkaulniekiem (piemēram, žurkām, citiem zīdītājiem vai zivīm) var tikt izmantota tikai kā pēdējā iespēja, lai izpildītu reģistrācijas informācijas prasības. Ir daudzi veidi, kā izvairīties no nevajadzīgiem testiem ar dzīvniekiem un samazināt šādu testu skaitu.

Attiecībā uz katru atsevišķo informācijas prasību jums ir jāņem vērā tālāk norādītais:

  • jāapkopo un kopīgi jāizmanto esošie dati. Jūs varat saņemt piekļuvi publicētiem avotiem, kas ir pietiekami informācijas prasības izpildei. Ja ir pieejami derīgi testu ar dzīvniekiem rezultāti, šajā informācijā ir jādalās ar līdzreģistrētājiem. Testa īpašniekam ir jāatlīdzina saskaņā ar iepriekš paredzētiem noteikumiem.
  • Atbrīvojums no datu iesniegšanas vai pielāgošana — pielāgošanas noteikumi ir daļa no juridiskā dokumenta. Tie var būt konkrēti (katra parametra 2. ailē) vai vispārēji (XI pielikumā).

Lai izmantotu vispārējos noteikumus, varat atteikties no datu iesniegšanas vai izmantot pielāgojumu, pamatojoties uz šādiem zinātniskiem argumentiem:

  • pierādījumu nozīmīgums — jūsu rīcībā ir pietiekama informācija no vairākiem neatkarīgiem avotiem, kas ļauj secināt, ka jūsu vielai ir konkrēta īpašība (vai tādas nav);
  • QSAR modeļi – dažas jūsu vielas īpašības var prognozēt no strukturāli līdzīgām vielām, izmantojot datormodeļus;
  • in vitro metodes — testi, kas veikti ar izolētiem audiem, orgāniem vai šūnām, nevis ar pilnīgu organismu, var būt pietiekami, lai izdarītu informācijas prasībai vajadzīgo secinājumu;
  • grupēšana un analoģija — ja varat pierādīt, ka veids, kādā jūsu vielai izpaužas konkrēta īpašība, ir līdzīgs tam, kā tā izpaužas citai vielai, šīs īpašības esošos rezultātus var analoģiski attiecināt uz jūsu vielu.

Ja nolemjat izmantot kādu no šīm iespējām, jūs pieprasāt pielāgojumu.

Ieteikumi

  • Ja Jūs pielāgojat standarta informācijas prasības, sagatavojiet labi dokumentētu un derīgu zinātnisko pamatojumu un ietveriet to savā reģistrācijas dokumentācijā.
  • Ar Jūsu izvēlēto metodi ir jānodrošina uzticama informācija, kas ir salīdzināma ar standarta testā iegūto informāciju. Ja tas tā nav, Jums ir jāveic tests saskaņā ar prasībām.
  • Ar Jūsu izvēlēto metodi ir jānodrošina vielas klasifikācija. Kad esat savai vielai veicis klasifikāciju un marķēšanu, papildu testi, iespējams, nav vajadzīgi.

Ņemiet vērā, ka Jums ir rūpīgi jāizvērtē, vai paļauties uz sliktākā scenārija klasifikāciju tikai tādēļ, lai izvairītos no papildu testiem. Piemēram, pārmērīgas klasifikācijas dēļ var būt nepieciešami riska pārvaldības pasākumi saskaņā ar arodveselības un darba drošības tiesību aktiem vai prioritāšu noteikšana REACH regulējošiem riska pārvaldības pasākumiem.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)