Informācijas prasības: 10–100 tonnas gadā

Lai reģistrētu vielu, kas gadā saražota vai importēta 10 līdz 100 tonnu apjomā, Jums jāsniedz informācija par tās fizikāli ķīmiskajām, toksikoloģiskajām un ekotoksikoloģiskajām īpašībām. Precīza informācija ir atrodama REACH VII un VIII pielikumā.

Jūsu mērķis ir vienoties ar Jūsu līdzreģistrētājiem par piemērotu vielas klasifikāciju un marķēšanu, pamatojoties uz Jūsu rīcībā esošajiem datiem.

Turklāt ķīmiskās drošības ziņojumā ir nepieciešams dokumentēt Jūsu ķīmiskās drošības izvērtējuma rezultātus. REACH I pielikumā ir izklāstīti ķīmiskās drošības ziņojumu sagatavošanas galvenie noteikumi.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)