Organisér dig med dine medregistranter

Som mulig registrant kan du stå over for to situationer:

  1. Er der endnu ikke indsendt en registrering, skal du organisere dig sammen med de andre mulige medregistranter og udarbejde den fælles registrering. Er du den eneste registrant af stoffet, må du selv gribe sagen an.
  2. Findes der allerede en fælles registrering, skal du kontakte registranterne og aftale at slutte dig til dem.

Findes der endnu ikke en registrering af stoffet, skal du aftale med dine medregistranter, hvordan I arbejder og kommunikerer med hinanden i jeres forum for informationsudveksling om stoffer (SIEF). SIEF'ets medlemmer skal dele de foreliggende videnskabelige data og beslutte, hvordan datamangler skal udfyldes. I skal drøfte relevansen, pålideligheden og tilstrækkeligheden af de foreliggende data. Dette tager tid og skal gøres, før registreringsdossieret udarbejdes og indsendes. Endelig skal I enes om deling af udgifterne.

Er jeres stof allerede er registreret, er det forberedende arbejde sandsynligvis allerede gjort. Du skal kontakte den ledende registrant om at blive medlem af den fælles indsendelse, efter at I er blevet enige om en deling af data og udgifter.

Deling af udgifter

I henhold til REACH skal udgifter fordeles på en retfærdig, gennemskuelig og ikke-diskriminerende måde. Datadeling tjener til at dele de faktiske udgifter ved registrering, for ikke at skabe profit for nogen af parterne. SIEF'ets medlemmer skal nå til en aftale om, hvordan dataudgifter og SIEF'ets administrationsudgifter deles.

Støtte fra ECHA

Hvis du ikke kan nå til enighed om data og omkostningsdeling med dine medregistranter, kan ECHA som sidste udvej vurdere din sag. Dette kan under visse omstændigheder resultere i ret til at henvise til de pågældende data. Behandling af tvister om datadeling er gratis og kan håndteres uden juridisk bistand.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)