Hvad du skal gøre, og hvad du skal undgå i forhandlinger om datadeling

Hvad du skal gøre, og hvad du skal undgå for at forhandlingerne om datadeling skal lykkes.

 

Det skal du gøre Det skal du undgå
Vær reel, konsekvent og åben i alle forhandlinger

Undgå at forvente, at den anden part gør arbejdet for dig

Overhold de lovbestemte frister

Undgå at sætte en urimelig frist for afslutning af forhandlingerne

Foretag skriftlige optegnelser af alle trin i forhandlingerne, hver e-mail, hver telefonsamtale og hvert møde

Undgå at afsløre fortrolige eller kommercielt følsomme oplysninger

 Behandl den virksomhed eller person, du forhandler med, som du selv vil behandles

Undgå at se bort fra de omkostninger (tid, ressourcer osv.), der er forbundet med forhandlingerne

Giv klart og utvetydigt udtryk for, hvad du søger

Undgå at nøle

Vær opmærksom på din forhandlingspartners kapacitet, størrelse og situation

Undgå at sende forvirrende signaler

Besvar straks alle rimelige anmodninger/spørgsmål/meddelelser

Undgå at ignorere problemer, der er rejst

Giv den anden part rimelig og fornuftig tid til at svare dig

Undgå at forhandle om prisen uden at tage hensyn til objektive kriterier

Basér forhandlingerne på dataene og deres værdi

Vurder kritisk alle oplysninger, du modtager under forhandlingerne

Vær konkret, hvis du er uenig i de fremsatte tilbud

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)