Skip to Content
Skip to Content

Registrering

Registrering er det, der sker, når du sender dokumentation til ECHA, der viser, at det stof, du handler med, håndteres sikkert i hele leverandørkæden, så både menneskers sundhed og miljøet er beskyttet.

Hvilken dokumentation, du skal fremsende, afhænger af det stof, du markedsfører, de farer, der er forbundet med stoffet, og om stoffet anvendes som mellemprodukt i fremstillingen af et andet stof under strengt kontrollerede forhold.

Dokumentationen skal fremsendes i et registreringsdossier. Registreringsdossieret indeholder en beskrivelse af stoffets anvendelser, dets fysisk-kemiske, økotoksikologiske og toksikologiske egenskaber og en fare- og risikovurdering, der viser, hvordan de risici, som er forbundet med stoffets anvendelse, kontrolleres.

Registreringerne sendes i et IUCLID-format ved hjælp af et værktøj kaldet REACH-IT. I de fleste tilfælde skal du betale et registreringsgebyr.

 

 

Registrering gælder for stoffer

Hvert stof skal registreres særskilt. Hvis du handler med blandinger af stoffer som f.eks. vaskemidler og maling eller varer, der frigiver stoffer, skal du registrere de forskellige stoffer, som indgår i blandingen eller varen.

Du skal også identificere og navngive dine stoffer efter samme regler og kriterier, så du kan se, om stofferne er de samme som i andre virksomheder. I så fald skal de registreres sammen.

 

Du skal registrere sammen med andre virksomheder
Der findes forskellige frister for registrering

Kom godt i gang

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live1