Oplysningskrav: 10 til 100 ton pr. år

For at registrere et stof, der fremstilles eller importeres i mængder mellem 10 og 100 tons pr. år, skal du give oplysninger om dets fysisk-kemiske, toksikologiske og økotoksikologiske egenskaber. Detaljerede oplysninger findes i REACH bilag VII og VIII.

Alt efter de data du har, skal du søge at nå til enighed med dine medregistranter om den korrekte klassificering og mærkning for stoffet.

Desuden skal du dokumentere resultaterne af din kemikaliesikkerhedsvurdering i en kemikaliesikkerhedsrapport. REACH bilag I fastsætter de generelle regler for udarbejdelse af kemikaliesikkerhedsrapporter.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)