Indsamling af oplysninger om anvendelser

 

Der skal i registreringsdossieret redegøres for, hvordan stoffet bruges i forsyningskæden. For at tilvejebringe denne information kan der bruges mange kilder, for eksempel:

 • Viden indsamlet i egen virksomhed om egne kunders anvendelser. Anvendelserne af stoffet kendes på grundlag af det marked, der forsynes. Anvendelserne er måske allerede dokumenteret i de sikkerhedsdatablade, der gives til kunderne.
 • Direkte kontakt med kunderne. Dette er relevant, når der forsynes et begrænset antal kunder, som direkte anvender stoffet for at få det til at reagere eller for at indarbejde det i en artikel.
 • Kort over sektoranvendelsen findes på ECHA's websted. Disse er relevant, for eksempel, når der leveres til formuleringssektorer. Anvendelseskort indeholder allerede kompileret og accepteret beskrivelse af typiske anvendelser i en given sektor. Tjek, hvilke kort over sektoranvendelser der findes i oversigtstabellen på ECHA's websted.

Hvis stoffet ikke sælges til en veldefineret sektor, hvis det for eksempel kun sælges til distributører, skal der afsættes tid til at indsamle oplysninger om anvendelser.

Hvis der er tale om deltagelse i en eksisterende registrering, skal det kontrolleres, om anvendelserne i forsyningskæden allerede er korrekt beskrevet. Den samme beskrivelse kan derefter overtages.

Vær omhyggelig med, hvordan anvendelserne beskrives, da disse oplysninger bliver brugt af myndighederne til for eksempel at prioritere stoffer til potentielle tilsynsmæssige risikohåndteringsforanstaltninger. Det tilrådes:

 • kun at dække virkelige anvendelser, der er relevante i forsyningskæden
 • lade indgå oplysninger om tonnage pr. anvendelse
 • at indsamle og rapportere så præcise oplysninger som muligt om specifikke anvendelser, herunder:
  • forbrugeranvendelser
  • anvendelser i artikler
  • anvendelser kun på et begrænset antal steder
  • anvendelser i streng indeslutning
  • anvendelser som mellemprodukt
  • anvendelser i kontakt med fødevarer og i kosmetik.

Udover beskrivelsen af anvendelserne i registreringsdossieret, skal der muligvis gives en beskrivelse af betingelserne for sikker anvendelse i eksponeringsscenarier, som er en del af kemikaliesikkerhedsrapporten. En kemikaliesikkerhedsrapport er påkrævet, hvis der registreres et stof på eller over 10 t om året.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)